Aktualno

Aktualno

I3 - DeremCo

Naslov projekta: De-and Remanufacturing for Circular Economy Investments in the Composite Industry

 

Akronim projekta: DeremCo 

Naslov projekta: De & Remanufacturing for Circular Economy Investments in the Composite Industry

Program: I3-2021-INV1

Cilj: Plastika, ojačana z vlakni, je strukturni material, ki se uporablja v številnih potrošniških in industrijskih izdelkih, vendar je recikliranje oziroma ponovna uporaba kompozitnih izdelkov po uporabi v skladu z načeli krožnega gospodarstva še vedno resen izziv. Cilj projekta DeremCo je vzpostaviti sistemsko, medsektorsko rešitev krožnega gospodarstva, ki temelji na povpraševanju in bo omogočila stroškovno učinkovito ponovno uporabo kompozitnih materialov in komponent po uporabi v novih izdelkih z visoko dodano vrednostjo.

Vodilni partner: Politecnico di Milano (Italija) 

Partnerji: 30 partnerjev, od tega 7 iz Slovenije (6 SME-jev in FTPO) 

Vodja projekta na FTPO: viš. pred. Silvester Bolka 

Trajanje projekta: 1. 11. 2022 – 30. 11. 2025 

Celotna vrednost projekta: 12.603.930,83 €

Prispevek EU: 8.822.751,58 €

Razpis: I3-2021-INV1

Tema: I3-2021-INV1-MANU

Interni kontakt: Silvester Bolka (silvester.bolka@ftpo.eu)

Ta projekt je financiral Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 101084037. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjeva in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropskega sveta za inovacije in Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EASME). Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, zanje ne moreta biti odgovorna.

 

30 EVROPSKIH PARTNERJEV IZ ITALIJE, FINSKE, AVSTRIJE, ŠPANIJE, SLOVENIJE, BELGIJE IN PORTUGALSKE SODELUJE V OKVIRU PROJEKTA DEREMCO, KI GA FINANCIRA EU IN SE JE ZAČEL DECEMBRA 2022. NALOGA PARTNERJEV JE USTVARITI SISTEMSKO, MEDSEKTORSKO IN K POVPRAŠEVANJU USMERJENO REŠITEV ZA KROŽNO GOSPODARSTVO, KI BO OMOGOČILA STROŠKOVNO UČINKOVITO PONOVNO UPORABO KOMPOZITNIH MATERIALOV IN KOMPONENT PO UPORABI V NOVIH IZDELKIH Z VISOKO DODANO VREDNOSTJO.

 

O PROJEKTU

Plastika, ojačana z vlakni, je strukturni material, ki se uporablja v številnih potrošniških in industrijskih izdelkih, vendar je recikliranje oziroma ponovna uporaba kompozitnih izdelkov po uporabi v skladu z načeli krožnega gospodarstva še vedno resen izziv.

Cilj projekta DeremCo je vzpostaviti sistemsko, medsektorsko rešitev krožnega gospodarstva, ki temelji na povpraševanju in bo omogočila stroškovno učinkovito ponovno uporabo kompozitnih materialov in komponent po uporabi v novih izdelkih z visoko dodano vrednostjo. Ta rešitev bo temeljila na interakciji med tehničnimi in družbenimi ekosistemi na lokalni in medregionalni ravni ter bo koristila okolju, industriji, potrošnikom in evropski družbi.

Za zadovoljitev zahtev potrošnikov bosta uporabljena dva krožna pilotna postopka:

a) mehanska razgradnja in hibridna predelava,

b) termokemična razgradnja in predelava tekstila.

Krožna vrednostna veriga se bo spremenila v sistem "na zahtevo"  v skladu z novo vizijo DeremCo Ponudba - Povpraševanje, kjer se zahteve in specifikacije o materialih in sestavnih komponentah za ponovno uporabo prenesejo neposredno s strani povpraševanja v smislu kakovosti in funkcij izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ki se ponovno uporabijo. Glavni cilji bodo spodbujanje industrijskega prevzema v lokalnih ekosistemih, zmanjšanje tveganja prihodnjega industrijskega prevzema z zasebnimi naložbami in ozaveščanje za bolj vestno ravnanje potrošnikov, da se zagotovita trajnost in kontinuiteta.

 

VLOGA KLASTRA

FTPO, ki je specializirana za predelavo in reformulacijo kompozitnih materialov ter karakterizacijo in testiranje materialov, bo potrdila in certificirala dosežene ključne kazalnike uspešnosti v okviru slovenskih demonstratorjev. Skupaj s projektnimi partnerji Politecnico di Milano, Tampereen Korkeakoulusaatio in Fundacion Techalia research & innovation bo FTPO razvil prilagojene rešitve za vse demo primere projektnih partnerjev. FTPO je tudi vodilni partner v delovnem sklopu 6.

 

Več o projektu na LinkedIn ali Twiter (@DeremCo_project). 

Več informacij o projektu najdete na uradni spletni strani DeremCo.

 

Vrstni red projektov10
Prejšnji članek Horizon Europe - IPPT_TWINN
Naslednji članek Erasmus - 3EEE

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English