Aktualno

Aktualno
Aktivnosti projekta "KORA"
/ Kategorije: Aktualno

Aktivnosti projekta "KORA"

Fakulteta za tehnologijo polimerov je v okviru Javnega razpisa sofinanciranja projektov iz programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, pridobila finančna sredstva za projekt z naslovom KORA – Kdo je raziskovalec/ raziskovalka?

Projekt, ki se je pričel izvajati v mesecu marcu, želi popularizirati poklic raziskovalca/raziskovalke na področju naravoslovja in tehnike ter ga približati širši javnosti, zlasti mladim, še posebej osnovnošolskim in predšolskim otrokom. Študentje bodo skozi vrsto aktivnosti ozaveščali mlade o pomembni vlogi raziskovalcev. Predpostavka na kateri smo gradili je, da v regiji in širše obstajajo in bodo obstajale razvojne in potencialne potrebe po raziskovalcih, ki bi predvsem na tehničnih in naravoslovnih področjih uresničevali razvojne cilje podjetij. To je zapisano tudi v Regionalnem razvojnem programu, ki kot eno od predvidenih aktivnosti navaja spodbujanje usposabljanja in zaposlovanja raziskovalcev in razvojnikov v podjetjih ter krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih. Hkrati pa smo ugotavljali, da v Koroški regiji v primerjavi z Mariborom in Ljubljano ni veliko aktivnosti, ki bi mlade spodbujale na tem področju in da so aktivnosti in projekti, ki jih izvajamo/izvajate različne izobraževalne/regionalne institucije precej nepovezane. Podatki kažejo, da Koroška regija zaostaja za drugimi slovenskimi regijami na tem področju. Zasedamo predzadnje mesto. Zaskrbljujoče pa je tudi dejstvo, da Slovenija zelo zaostaja tudi v primerjavi z državami s katerimi se radi primerjamo.

Partnerja tega projekta sta Fakulteta za tehnologijo polimerov, ki kot največja raziskovalna institucija v regiji, vidi svoje poslanstvo tudi na tem področju ter Društvo KAZU ustanovljeno lani, ki ga vodi bivša dekanica naše fakultete dr. Silva Roncelli Vaupot in katerega poslanstvo je med drugim tudi promocija znanosti v Koroški regiji.

Sodelujoči študenti, ki prihajajo iz 6 različnih fakultet, so se razdelili v tri skupine. Naloga prve skupine je iskanje primernih medijev in aktivnosti za predstavitev posameznih vsebin, za posamezne ciljne skupine (filmčki, zloženke, ...). Naloga druge skupine je razvoj in izvedba aktivnosti za predšolske in šolske otroke, s poudarkom na predstavitvi poklica raziskovalec na področju naravoslovja in tehnike (izbira filmčkov in eksperimentov, priprava navodil, fotografiranje za navodila, pilotna izvedba za posamezne skupine ter usposabljanje dodatnih izvajalcev). Naloga tretje skupine pa je promocija raziskovalne dejavnosti in poklica raziskovalec/raziskovalka za dijake, širšo javnost ter organizacija odprtih vrat in okrogle mize.

V okviru projekta so bile že pripravljene in izvedene aktivnosti za predšolske in šolske otroke v regiji v vrtcih in šolah v Koroški regiji. Študentke pa so pripravile predstavitev tudi na Paradi učenja, kjer so obiskovalcem predstavljale problematiko vpliva plastike na okolje ter predstavljale različne plastične izdelke iz bioplastike in recikliranih materialov, za najmlajše pa so pripravile tudi poizkus lava lučke ter preizkus v recikliranju. Pridobili smo tudi dovoljenje organizacije Plastics Europe za sinhronizacijo filmčka o vplivu plastike na okolje in problematiki recikliranja, ki ga bodo študentje v okviru projekta sinhronizirali v slovenski jezik.

V mesecu aprilu in maju so pod mentorstvom predsednice KAZU dr. Silve Roncelli-Vaupot potekali tudi intervjuji s tremi raziskovalci, v okviru katerih so študentje tretje skupine pridobili pomemben vpogled v izzive in priložnosti poklica raziskovalec/raziskovalka. Na podlagi teh izsledkov so pripravili tudi koncept za okroglo mizo, ki je bila organizirana prvi teden v mesecu juniju v prostorih fakultete.

Prav tako so se 13. junija 2018 v okviru projekta tri naše študentke Zala, Živa in Jelka udeležile prireditve »Veter v laseh«, ki jo je organizirala OŠ Franja Goloba Prevalje. Na prireditvi so sodelovali vsi učenci od 1. do 9. razreda matične šole in tudi vseh podružničnih šol. Študentke so osnovnošolcem predstavile poklic raziskovalca, učenci pa so sami izvajali preproste poskuse in odgovarjali na vprašanja o reciklaži, laboratorijskem inventarju in varnosti v laboratoriju. »Zahvaljujemo se OŠ Franja Goloba Prevalje za povabilo in upamo, da vaše klopi zapusti čimveč nadebudnih raziskovalcev!«

Prejšnji članek Iščemo nove sodelavce
Naslednji članek Usposabljanje osebja FTPO na FH Joanneum GmbH, Avstrija

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English