Polimerni večeri

Polimerni večeri
Datum dogodka: 8. 1. 2020 - 8. 1. 2020 Izvozi dogodek (.ics)
Polimerni večer FTPO
/ Kategorije: Aktualno, Polimerni večeri

Polimerni večer FTPO

Vabimo vas na naslednji Polimerni večer, na temo »Process selection for plastic welding«. Predavatelj bo Dr.-Ing. Tobias Beiß, vodja upravljanja inovacij v poslovni enoti Plastični sistemi, Bielomatik Leuze GmbH + Co. KG, Nemčija.

Predavanje bo dalo pregled postopkov varjenja plastike, obravnavalo resnične zahteve sestavnih delov ter prikazalo rešitve in možnosti, kako izbrati pravilen postopek.

Predavanje je kot običajno brezplačno za vse udeležence. Predstavitev bo v angleškem jeziku.

Za prijavo izpolnite obrazec na: https://docs.google.com/forms/d/1o9YICW_Ibb9mIbXkNnT_ElAsSScnE5VBRY6rT9jmhU8/edit

 

Povzetek predavanja

V preteklosti je plastika dosegla velik uspeh kot material v mnogih aplikacijah. To je predvsem posledica velike variabilnosti plastike, saj jo lahko prilagodimo glede na uporabo. To vključuje preprosto barvanje in vsestranske mehanske, otipne in druge lastnosti, ki jih je mogoče prilagoditi z uporabo polnil in aditivov. Poleg tega ima plastika to prednost, da lahko sestavne dele iz nje izdelamo v nekaj korakih pri nizkih temperaturah. To je pomemben ekonomski dejavnik za industrijsko množično proizvodnjo. Procesna veriga plastike ima očitno prednost pred drugimi materiali tudi glede stroškov. Izdelkov pogosto (npr. votlih teles) ni mogoče izdelati v enem procesnem koraku. Pri funkcionalnih sklopih ali votlih telesih (posodah, ceveh) je treba za sestavljanje več polizdelkov v končni sklop uporabiti tehnike spajanja, kot je varjenje plastike.

Pri varjenju plastike se dva dela, na območju varjenja z dovajanjem energije (ogrevanje), pretvorita v staljeno stanje in se pod pritiskom spojita. Termoplasti se strdijo s hlajenjem in nastane materialni spoj. Glede segrevanja obstajajo številne možnosti oskrbe z energijo za taljenje plastike. Te segajo od toplotne prevodnosti s pomočjo vročega kovinskega orodja (grelnega elementa) do brezkontaktnega sevanja ali konvekcijskega ogrevanja in postopkov na osnovi trenja.

Vsak postopek spajanja ponuja možnosti, prednosti in omejitve. Izbor postopka je zapleteno delovno polje, na katerega vplivajo številni mejni pogoji, npr. material, geometrijska zasnova izdelka, zahteve kupca.

 

Summary of the lecture

In the past, plastics have achieved great success as materials in many applications. This is primarily due to the great variability of plastics, which can be tailor-made for numerous applications. These include, among other things, simple coloring and versatile mechanical, haptic and other properties that can be adapted using fillers and additives. In addition, plastics have the advantage that components can be made from them in very few steps at low temperatures. This is an important economic factor for industrial mass production. The plastic process chain has a clear advantage over other materials in terms of cost. Frequently, components, e.g. hollow bodies, cannot be produced in one manufacturing step. In the case of functional assemblies or hollow bodies (containers, pipes), joining techniques such as plastic welding must be used to assemble several semi-finished products into the final assembly.

When plastics are welded, two joining partners in the welding area are converted into a molten state by the supply of energy (heating) and joined under pressure. The thermoplastic solidifies by cooling and the material joint is produced. In terms of heating, there are a number of energy supply options for melting the plastic. These range from heat conduction with the aid of a hot, metallic tool (heating element) to non-contact radiation or convection heating and friction-based processes.

Each joining process offers possibilities, advantages and limitations. The process selection is a complex working field, which is influenced by many boundary conditions, e.g. material, geometric design, customer requirements.

 

O predavatelju

Tobias Beiß je študiral strojništvo na Univerzi Friedrich-Alexander-Erlangen-Nuremberg. Od leta 2004 do 2009 je bil znanstveni sodelavec na katedri za tehnologijo plastike pri prof. Ehrensteinu in prof. Schmachtenbergu. Po disertaciji z naslovom »Vibracijsko spajanje z vlakni ojačanih duromerov, z abrazivnimi talilnimi lepili na osnovi najlona6« je začel delati v podjetju Bielomatik Leuze GmbH + Co KG kot vodja upravljanja inovacij v poslovni enoti Plastični sistemi. Odgovoren je za svetovanje pri procesih varjenja plastike, razvoj izdelkov in razvoj poslovnega področja.

Tobias je član več delovnih skupin za izdelavo tehničnih smernic, nemškega društva za varjenje (DVS) in član uredniškega odbora revije DVS Spajanje plastike " Joining Plastics  / Fügen von Kunststoffen".

 

About the lecturer

Tobias Beiß studied mechanical engineering at the Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg. From 2004 to 2009 he was a research assistant at the Chair of Plastics Technology under Prof. Ehrenstein and Prof. Schmachtenberg. After his dissertation with the title “Vibration joining of fiber reinforced thermosets by abrasive nylon6 based hot melts” he moved to Bielomatik Leuze GmbH + Co KG as Head of Innovation Management in the Business Unit Plastic Systems. There he is responsible for application consulting for plastic welding processes, product development and business field development.

Tobias is Member of several technical guideline working groups of the German welding society (DVS), member of the board of the DVS-journal “Joining Plastics / Fügen von Kunststoffen”.

 

Prejšnji članek Polimerni večer FTPO
Naslednji članek Polimerni večer FTPO

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English