Polimerni večeri

Polimerni večeri
Polimerni večer FTPO
/ Kategorije: Polimerni večeri

Polimerni večer FTPO

Povzetek predavanja
Predstavitev je razdeljena v dva dela. V prvem delu bo predstavljena tribologija polimerov in njene posebnosti. Glavne teme so mehanizmi trenja in obrabe ter prenosljivost oz. korelacija med preskušanjem modelov in rezultati testiranja dejanskih komponent. V drugem delu bodo predstavljeni praktični primeri iz industrije. Poudarki v tem delu bodo na izbiri materiala, nestabilnosti trenja, obdelavi in uporabnosti "metod končnih elementov" za simulacije kontakta. Predstavitev bo podala poglobljena znanja iz področja tribologije polimerov z vsemi svojimi možnostmi in omejitvami. Predstavljeni primeri uporabe bodo podali globlji vpogled v izbiro materialov posameznih komponent na tem področju.

Summary of the lecture
The presentation is divided into two parts. The first part shows some basic considerations about the tribology of polymers and their specialities. Main topics are friction and wear mechanisms and the transferability between model- and component testing. The second part presents some practical examples from the industry. This part is focused on the material selection, friction instabilities, processing and the applicability of “finite element methods” for contact simulations. The talk should sensitise for the field of polymer tribology with all its possibilities and limitations. The application examples provide a more profound insight into material selection for components in this field. 

O predavatelju
Dipl. Inž. Dr. mont. Andreas Hausberger je študiral polimerno inženirstvo na Montanuniversität Leoben. Po končanem magisteriju je nadaljeval z doktorskim študijem s tematiko s področja tribologije polimerov. Dr. Hausberger je zaposlen na Polymer Competence Center Leoben (PCCL) in je vodja oddelka za tribologijo polimerov, v katerega je vključenih 5 raziskovalcev. Njegovi glavni dejavnosti sta koordiniranje projektov, ki jih financira vlada (npr. COMET-FFG, BRIDGE) in pogodbene raziskave. Dr. Hausberger ima več kot desetletne izkušnje s področja tribologije polimerov. Njegova glavna področja raziskovanja so na področju analize napak, razvoj metod, optimizacija materialov in komponent za tribološke sisteme. 

About the lecturer
DI Dr. mont. Andreas Hausberger has studied Polymer Engineering at Montanuniversität Leoben. After his Master degree he finished his PhD in the field of Polymer Tribology. Mr. Hausberger is employed at the Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL) and in charge of the Polymer Tribology working group with 5 researchers. His main activities are the coordination of governmental funded projects (e.g. COMET-FFG, BRIDGE) and contractual research. Mr. Hausberger has more than 10 years’ experience in polymer tribology related topics. His main research interests are in the field of failure analysis, method development, optimisation of materials and components for tribological systems. 

Predavanja v okviru Polimernih večerov FTPO so brezplačna za vse udeležence. Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Prejšnji članek Polimerni večer FTPO
Naslednji članek Polimerni večer FTPO

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English