Karierne zgodbe diplomantov FTPO

Karierne zgodbe diplomantov FTPO
Karierna zgodba diplomanta FTPO – asist. Janeza Slapnika, mag. inž. tehnol. polim.
/ Kategorije: Karierne zgodbe

Karierna zgodba diplomanta FTPO – asist. Janeza Slapnika, mag. inž. tehnol. polim.

»Prihajam iz Mozirja, srednjo šolo sem obiskoval v Celju in sicer program Kemijski tehnik.

Že od malih nog me je zelo zanimalo naravoslovje, še posebej blizu mi je bila kemija, zato sem se odločil za izobraževanje na tem področju. V srednji šoli sem podrobneje spoznal polimerne materiale, saj smo poleg rednih vsebin pridobivali še dodatna znanja na področju polimerov v sklopu izbirnega modula. Področje polimernih materialov mi je bilo zelo privlačno, dokončno pa sem se za študij na FTPO odločil na informativnem dnevu, kjer so me prepričali s predstavitvijo področja, vrednotami fakultete, kot tudi z zaposlitvenimi možnostmi.   

Študij na FTPO je drugačen od tipičnega študija na fakultetah, kjer je večje število študentov. Prednost je, da smo študentje tesno povezani, tako med seboj, kot tudi z zaposlenimi na fakulteti. Tekom študija se tako zgradijo pristni odnosi, ki ostanejo po zaključku študija. Všeč mi je bila tudi praktična naravnanost študija, saj smo imeli veliko eksperimentalnega dela že od prvega letnika naprej. Tako smo po koncu študija osvojili ne le teoretična znanja, ampak tudi veliko praktičnih izkušenj, ki so dragocene v nadaljnji karieri.

Ob dejstvu, da na FTPO študira skupno skoraj 200 študentov, si lahko predstavljate, da druženja in zabave ni ravno primanjkovalo. Kljub temu, da je študentsko življenje v Slovenj Gradcu rahlo drugačno od življenja v večjih mestih, a nam vsekakor ni bilo dolgčas. Kot sem že omenil, so študentje na FTPO tesno povezani tudi med različnimi letniki, zato smo si druženje velikokrat organizirali študenti sami. Poleg tega smo se tekom študija večkrat odpravili v študentska mesta kot sta Ljubljana ali Maribor, ter se družili s kolegi, ki so se odločili za študij v teh mestih.

Tekom študija sem študentsko delo opravljal v različnih podjetjih, za kar se lahko zahvalim Kariernemu centru FTPO, ki mi je pomagal pri navezovanju stikov z delodajalci. Poleg dela v podjetjih mi je fakulteta omogočila, da sem študentsko delo opravljal tudi na fakulteti.

V času študija sem se udeležil dveh mednarodnih Erasmus+ mobilnosti, prvo v sklopu praktičnega usposabljanja študija prve stopnje na Polimernem kompetenčnem centru Leoben (PCCL), drugo v sklopu magistrskega študija na Tehnični univerzi Dunaj. Obe mobilnosti sem se udeležil z namenom pridobivanja novih znanj in izkušenj, tako na tehničnem področju, kot tudi na področju "mehkih" veščin, ki se večkrat zanemarijo, vendar so po mojem mnenju enakovredno pomembne za uspeh na karierni poti. Mobilnost mi je prinesla nova znanja in drug pogled na znanstveno raziskovalno delo, tako v strokovnem delu, kot tudi pri sami organizaciji in kulturi dela. Poleg tega sem tudi pridobil samozavest za delo v mednarodnem okolju, dragocene stike z vrhunskimi strokovnjaki ter izboljšano znanje angleščine.  

Takoj po končani prvi stopnji študija Tehnologije polimerov sem se zaposlil na FTPO, kot tehnični sodelavec. Z zagovorom diplomske naloge sem celo moral kar malce pohiteti, da se lahko še pravočasno prijavil na razpis, saj je bilo delovno mesto razpisano še tekom mojega diplomskega dela.  S tem se mi je tudi izpolnila moja velika želja vezana na zaposlitev, saj sem tekom študija pridobil izrazito zanimanje za znanstveno raziskovalno delo. Sočasno z zaposlitvijo sem se vpisal na študij druge stopnje Tehnologije polimerov. Študij sem  uspešno zaključil v predpisanem roku  in pridobil pogoje za izvolitev v naziv asistent. Ker sem imel veliko željo po nabiranju dodatnega znanja in izkušenj, sem se leta 2018 odločil še za doktorski študij na Univerzi v Leobnu v Avstriji. Na delovnem mestu asistenta opravljam različne naloge, ki zajemajo tako pedagoško kot raziskovalno področje. Pedagoško delo zajema laboratorijske in seminarske vaje pri različnih predmetih na področju polimernih materialov in tehnologij. Pedagoško delo zajema tudi mentorstvo študentov pri diplomskih in magistrskih delih. Na raziskovalenem področju sodelujem pri projektih, kjer se trenutno ukvarjam z razvojem naprednih polimernih materialov in tehnologij v pogonski tehniki. Poleg dela na financiranih raziskovalnih projektih pa moje delo obsega tudi znanstveno raziskovalno delo v sklopu pedagoške obveze, kjer se ukvarjam z razvojem polimernih biokompozitov ter materialov za 3D tisk.

 V lanskem letu sem se poleg stalne zaposlitve na fakulteti, zaposlil še v podjetju Plastika Skaza kot raziskovalec, kjer se ukvarjam predvsem z razvojem in karakterizacijo polimernih materialov, uvedbi novih, inovativnih tehnologij ter prijavami raziskovalnih projektov.

Narava mojega dela zahteva, da se ves čas dodatno izobražujem, saj se področje polimernih materialov in tehnologij hitro spreminja in se vedno pojavijo novi izivi. Zagotovo pa lahko trdim, da sem tekom študija na FTPO pridobil vsa potrebna osnovna znanja, ki mi omogočijo samostojno izobraževanje, kot tudi izobraževanje na doktorskem študiju Tehnologije polimerov v tujini.

Kot svoje največje delovne dosežke štejem podano znanje študentom, ki so ga osvojili tekom študija in ga na koncu izkažejo ob pripravi in zagovoru diplomskega dela. S študenti pričnem delati v drugem letniku študija v laboratorijih za sintezo, predelavo in karakterizacijo polimerov. Ta proces mi je še  posebej navdihajoč, saj njihovo raziskovalno pot spremljaš vse od prvih korakov, do zaključka magistrskega študija, ko študent postane že izoblikovan strokovnjak. Zavedanje, da si lahko vsaj delno pripomogel k tem procesu, mi daje veliko osebno zadovoljstvo. Poleg dosežkov na pedagoškem področju bi še izposlavil objavo članka v prestižni reviji Additive Manufacturing, katerega smo skupaj s sodelavci in kolegi iz Univerze Maribor objavili v decembru 2020.   

Moje delo, kot tudi samo področje polimernih materialov mi je velika strast, tako da se tudi čez 10 let vidim na tem področju. Želja mi je, da nadaljujem tako z znanstveno raziskovalnim in pedagoškim delom, kot tudi z delom v industriji.

Prostega časa ni ravno na pretek, zato ga poskusim čim bolje izkoristiti. Rad se ukvarjam z različnimi adrenalinskimi športi, kot so kajtanje, deskanje na snegu in borilne veščine.Tekom tedna pa se ukvarjam predvsem z dvigovanjem uteži, saj si lahko treninge fleksibilno razporedim. Poleg športa pa prosti čas izkoristim za druženje s prijatelji, potovanja, kuhanje in kulinariko ter branje knjig.«

Prejšnji članek Karierna zgodba diplomantke FTPO, Dunje Cehner, Služba za kakovost in razvoj CGP d.d.
Naslednji članek Karierna zgodba diplomanta FTPO – Branka Stojanovića

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English