Karierne zgodbe diplomantov FTPO

Karierne zgodbe diplomantov FTPO

Horizon Europe - GrInShield

 

Naslov projekta: TWINNING FOR NEW GRAPHENE-BASED COMPOSITES IN ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE SHIELDING 
Akronim projekta: GrInShield 
Program: Horizon Europe (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03) 

Cilj: Cilj tega projekta je bistveno povečati znanstveno odličnost konzorcija z obravnavo znanstvenega vprašanja s potencialnim gospodarskim/industrijskim vplivom (proizvodnja učinkovitega zaščitnega materiala na osnovi nanotehnoloških materialov za zaščito pred elektromagnetnimi sevanji) ter izboljšati administrativne sposobnosti institucije koordinatorja za pridobivanje in vodenje raziskovalnih projektov, s sodelovanjem s člani konzorcija iz partnerskih institucij FRA, NEM in SLO. 
Partnerji: Institut za nuklearne nauke Vinca, Univerzitet u Begradu (Srbija), Fakulteta za tehnologijo polimerov (Slovenija), Centre national de la recherche scientifique - CNRS (Francija), Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg (Nemčija) 
Vodilni partner: Vinča Inštitut (Beograd)
Vodja projekta na FTPO: izr. prof. dr. Miroslav Huskić 
Trajanje projekta: od 1.11.2022 – 31.10.2025 

Aktivnosti projekta lahko spremljate na LinkedIn profilu.

1. Novičnik projekta (1st Newsletter)

2. Novičnik projekta (2nd Newsletter)

Vrstni red projektov10

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English