Dogodki

Dogodki
Datum dogodka: 25.3.2021 13:00 - 15:00 Izvozi dogodek (.ics)
Zagovor diplomskega dela Žive Močilnik
/ Kategorije: Aktualno

Zagovor diplomskega dela Žive Močilnik

Zagovor diplomskega dela študentke Žive Močilnik bo potekal 25. 3. 2021 ob 13.00 preko aplikacije MS Teams. 

Udeležite se ga lahko s klikom na povezavo TUKAJ.

POVZETEK: Nanokompoziti polistirena in nemodificiranih celuloznih nanokristalov ali nanovlaken, pripravljeni s predelavo v talini

V diplomski nalogi smo proučili vpliv koncentracije nemodificiranih celuloznih nanokristalov (ang. cellulose nanocrystals, CNC) in nanovlaken (ang. cellulose nanofibrils, CNF) na mehanske, termične in morfološke lastnosti polistirena in polistirena visoke udarne žilavosti (ang. high impact polystyrene, HIPS). Najprej smo pripravili praškaste fizične mešanice z vsebnostjo 1 %, 2 %, 3 %, 5 % in 8 % celuloznih nanoojačeval po postopku liofilizacije. Vzorce polimerov in nanokompozitov smo pripravili s predelavo v talini (ekstrudiranje in brizganje) ter jim okarakterizirali lastnosti. Mehanske lastnosti polimernih vzorcev in nanokompozitov smo določili z nateznim preizkusom in ugotovili, da dodatek nemodificiranih celuloznih nanodelcev ni pomembno vplival na mehanske lastnosti zaradi njihove aglomeracije. Z dinamično mehansko analizo (DMA) smo določili različne fizikalne lastnosti (viskoelastične lastnosti ter termične lastnosti) polimerov in nanokompozitov in ugotovili, da so se lastnosti nanokompozitov zelo malo spremenile v primerjavi s PS in HIPS. Termične lastnosti polimernih vzorcev in nanokompozitov smo določili z diferenčno dinamično kalorimetrijo (ang. differential scanning calorimetry, DSC) in ugotovili, da dodatek CNC in CNF ni imel bistvenega vpliva na temperaturo steklastega prehoda (Tg) polimernih matric. So pa termične lastnosti celuloznih nanodelcev, merjene s simultano termogravimetrično analizo (TGA) in DSC (TGA/DSC) pokazale, da imajo CNF večjo toplotno stabilnost kot CNC. Za opredelitev kemijske sestave polimernih vzorcev smo uporabili infrardečo spektroskopijo s Fourierjevo transformacijo (FTIR) in razliko zaznali v karakterističnih pasovih za polibutadienske enote v strukturi HIPS. FTIR analiza obeh vrst nanoceluloze je razlike pokazala v absorpcijskih trakovih, ki so nakazovali prisotnost sulfonatnih skupin na površini CNC. Na FTIR spektrih nanokompozitov je razvidna prisotnost nanoceluloze. Kemijsko sestavo PS in HIPS smo določili tudi s protonsko jedrsko magnetno resonančno spektroskopijo (ang. proton nuclear magnetic resonance spectroscopy, 1H NMR) in odstopanje zaznali v signalih, karakterističnih za polibutadienske enote v HIPS. Reološke lastnosti polimernih vzorcev smo določili z meritvijo indeksa tečenja taline (ang. melt flow index, MFI) in pri HIPS zabeležili višjo vrednost MFI. Morfološke lastnosti obeh vrst nanoceluloze in nanokompozitov z vsebnostjo 1 % in 8 % CNC in CNF v polimerni matrici smo opredelili z vrstično elektronsko mikroskopijo (ang. scanning electron microscopy, SEM) in ugotovili, da zaradi aglomeriranja nanoceluloze nismo uspeli pripraviti nanokompozitov, temveč mikrokompozite.

Ključne besede:

Nanokompoziti, polistiren, polistiren visoke udarne žilavosti, celulozni nanokristali, celulozna nanovlakna. 

 

Prejšnji članek Zagovor diplomskega dela Tjaše Dolinšek
Naslednji članek Mednarodna konferenca Plastic gears, 17.-18. junij 2021

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
«april 2021»
pontorsrečetpetsobned
2930311234
567

ESTONIJA - štipendije za profesorje, raziskovalce, študente ter za poletne šole 2021-2022

Z direktorata za visokošolstvo smo prejeli informacijo, da država ESTONIJA ponuja štipendije  za...
Preberi več
8
1732

Karierna zgodba diplomanta FTPO, Dževada Kanurića

Prihajam iz Ljubljane, natančneje iz Šiške. V srednjo šolo sem hodil na Srednjo strojno in kemijsko šolo v...
Preberi več
91011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

Prihajajoči dogodki

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English