Dogodki

Dogodki
Datum dogodka: 19. 9. 2022 - 19. 9. 2022 Izvozi dogodek (.ics)
Zagovor diplomskega dela študentke Nike Podvinski
/ Kategorije: Aktualno

Zagovor diplomskega dela študentke Nike Podvinski

Zagovor diplomskega dela študentke Nike Podvinski bo potekal v ponedeljek, 19. 9. 2022 ob 8. uri v sejni sobi (2. nadstropje, Fakulteta za tehnologijo polimerov).

Sklep o imenovanju komisije dostopen TUKAJ.

 

POVZETEK

Graftiranje metil metakrilata na celulozo in priprava poroznega kompozitnega materiala

V sklopu diplomske naloge smo s postopkom fotopolimerizacije pripravili polyHIPE materiale z različno zamreženostjo (10 %, 25 % in 50 %), ki smo jih okarakterizirali s termogravimetrično analizo (TGA), diferenčno dinamično kalorimetrijo (DSC) in infrardečo spektroskopijo s Fourierjevo transformacijo (FTIR). S TGA smo določili temperature najhitrejših razpadov in deleže posameznih stopenj razpada. Celulozna vlakna smo funkcionalizirali z metil metakrilatom (MMA) pri dveh različnih koncentracijah MMA glede na delež vlaken (30 % in 50 %). Po funkcionalizaciji celuloznih vlaken smo izračunali delež graftiranja, ki je znašal 14,74 % pri 30 % dodanega MMA in 37,55 % pri 50 % dodanega MMA. Nefunkcionalizirana in funkcionalizirana celulozna vlakna smo okarakterizirali z DSC in FTIR. Pri FTIR analizi smo dokazali graftiranje MMA na celulozo, in sicer pri valovni dolžini okoli 1720 cm-1, kar kaže na prisotnosti razteznih vibracij estrske karbonilne skupine v MMA in je nekoliko izrazitejši pri vzorcu, ki vsebuje 50 % MMA. Pri funkcionalizirani celulozi smo opazili izrazitejši vrh pri absorpcijskem traku, značilnem za -OH funkcionalno skupino, ki je prav tako prisotna v MMA. Različne deleže nefunkcionalizirane in funkcionalizirane celuloze smo dodali k 25 % zamreženim polyHIPE materialom, da bi pripravili porozni kompozitni material, vendar nam kljub polimerizaciji takšnega  materiala nismo uspeli sintetizirati.

Prejšnji članek Zagovor diplomskega dela študentke Sare Hafner
Naslednji članek Polimerni večer FTPO

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English