Dogodki

Dogodki
Datum dogodka: 19.9.2022 8:00 - 9:30 Izvozi dogodek (.ics)
Zagovor diplomskega dela študentke Nike Podvinski
/ Kategorije: Aktualno

Zagovor diplomskega dela študentke Nike Podvinski

Zagovor diplomskega dela študentke Nike Podvinski bo potekal v ponedeljek, 19. 9. 2022 ob 8. uri v sejni sobi (2. nadstropje, Fakulteta za tehnologijo polimerov).

Sklep o imenovanju komisije dostopen TUKAJ.

 

POVZETEK

Graftiranje metil metakrilata na celulozo in priprava poroznega kompozitnega materiala

V sklopu diplomske naloge smo s postopkom fotopolimerizacije pripravili polyHIPE materiale z različno zamreženostjo (10 %, 25 % in 50 %), ki smo jih okarakterizirali s termogravimetrično analizo (TGA), diferenčno dinamično kalorimetrijo (DSC) in infrardečo spektroskopijo s Fourierjevo transformacijo (FTIR). S TGA smo določili temperature najhitrejših razpadov in deleže posameznih stopenj razpada. Celulozna vlakna smo funkcionalizirali z metil metakrilatom (MMA) pri dveh različnih koncentracijah MMA glede na delež vlaken (30 % in 50 %). Po funkcionalizaciji celuloznih vlaken smo izračunali delež graftiranja, ki je znašal 14,74 % pri 30 % dodanega MMA in 37,55 % pri 50 % dodanega MMA. Nefunkcionalizirana in funkcionalizirana celulozna vlakna smo okarakterizirali z DSC in FTIR. Pri FTIR analizi smo dokazali graftiranje MMA na celulozo, in sicer pri valovni dolžini okoli 1720 cm-1, kar kaže na prisotnosti razteznih vibracij estrske karbonilne skupine v MMA in je nekoliko izrazitejši pri vzorcu, ki vsebuje 50 % MMA. Pri funkcionalizirani celulozi smo opazili izrazitejši vrh pri absorpcijskem traku, značilnem za -OH funkcionalno skupino, ki je prav tako prisotna v MMA. Različne deleže nefunkcionalizirane in funkcionalizirane celuloze smo dodali k 25 % zamreženim polyHIPE materialom, da bi pripravili porozni kompozitni material, vendar nam kljub polimerizaciji takšnega  materiala nismo uspeli sintetizirati.

Prejšnji članek Zagovor diplomskega dela študentke Sare Hafner

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English