Študijski programi

Študijski programi

Najbolj zanimiv tehnični študij v državi

Od leta 2017/2018 prenovljeni študijski program Tehnologija polimerov, 1. stopnja.

Slika
Visokošolski program
Tehnologija polimerov

V okviru visokošolskega študijskega programa prve stopnje bodoči diplomant pridobi temeljna tehniška znanja, znanja s področja materialov in tehnologij predelave ter znanja iz managementa in ekonomije.

Študij traja 3 leta in je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami po ECTS.

Študij omogoča specializacijo v okviru modulov Snovanje in izdelava orodij, Polimeri in Management. Pridobljeni strokovni naslov je diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka tehnologije polimerov.

Slika
Magistrski program
Tehnologija polimerov

Edini vsebinsko zaključen študij na drugi stopnji v Sloveniji s področja polimernih tehnologij in materialov predstavlja zapolnitev vrzeli med strokovnima področjema materialov in strojništva. Povezuje manjkajoče vsebine obeh področij v kompetence, ki so ključne za delo v panogi. Študij traja 2 leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami po ECTS. Izvaja se kot izredni študij ob koncih tedna. Poteka v okviru modulov Strukturni polimeri in kompoziti, Polimeri v medicini in okolju ter Polimerizacijske metode in aplikacije. Pridobljeni strokovni naslov je magister inženir oziroma magistra inženirka tehnologije polimerov.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English