Tutorstvo

Tutorstvo

Tutorstvo

Tutorske razgovore s študenti smo uvedli že v študijskem letu 2007/2008, ko je s študijem pričela prva generacija študentov.

V študijskem letu 2016/2017 smo na FTPO prenovili sistem tutorstva in sprejeli Pravilnik o tutorstvu na Fakulteti za tehnologijo polimerov.

Namen tutorstva je sistematično vodenje študentov skozi študij. Poudarek je, tako na akademskem razvoju, kot tudi na osebnostnem razvoju ter odpravljanju težav pri študiju.

Namen tutorskega sistema na FTPO je:

  • olajšati študentom vključevanje v visokošolsko okolje,
  • nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju, tako v obliki pomoči pri osvajanju študijske snovi, kot tudi pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost,
  • graditi odnos med študenti in visokošolskimi učitelji, ter institucijo kot celoto v skupnih prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev,
  • reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami,
  • izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti kakovostno raven študija.

Več informacij o tutorstvu

na Fakulteti za tehnologijo polimerov dobite v Referatu za študijske in študentske zadeve na telefonski številki 02 620 47 68.

Na podlagi 12. člena Pravilnika o tutorstvu na Fakulteti za tehnologijo polimerov je  dekan, doc. dr. Thomas Wilhelm, za študijsko leto 2017/2018 imenoval tutorko – študentko. To je študentka 1. letnika, magistrskega študija Tehnologija polimerov.

 

Tutorka-študentka vam je na voljo pri reševanju vseh težav povezanih s študijem, svetovanjem ali drugih vprašanjih.

35 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English