Tutorstvo

Tutorstvo

Tutorstvo

Tutorske razgovore s študenti smo uvedli že v študijskem letu 2007/2008, ko je s študijem pričela prva generacija študentov.

V študijskem letu 2016/2017 smo na FTPO prenovili sistem tutorstva in sprejeli Pravilnik o tutorstvu na Fakulteti za tehnologijo polimerov.

Namen tutorstva je sistematično vodenje študentov skozi študij. Poudarek je, tako na akademskem razvoju, kot tudi na osebnostnem razvoju ter odpravljanju težav pri študiju.

Namen tutorskega sistema na FTPO je:

  • olajšati študentom vključevanje v visokošolsko okolje,
  • nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju, tako v obliki pomoči pri osvajanju študijske snovi, kot tudi pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost,
  • graditi odnos med študenti in visokošolskimi učitelji, ter institucijo kot celoto v skupnih prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev,
  • reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami,
  • izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti kakovostno raven študija.

Več informacij o tutorstvu

na Fakulteti za tehnologijo polimerov dobite v Referatu za študijske in študentske zadeve na telefonski številki 02 620 47 68.

Na podlagi 12. člena Pravilnika o tutorstvu na Fakulteti za tehnologijo polimerov je  dekan, doc. dr. Thomas Wilhelm, za študijsko leto 2018/2019 imenoval dve tutorki – študentki. Študentka 1. letnika magistrskega študija Tehnologija polimerov, Rebeka Lorber, je bila imenovana za področje kemije in materiali. Študnetka 2. letnika magistrskega študija Tehnologija polimerov, Teja Pešl, pa je bila imenovana za področje tehnologij in konstruiranja.

Tutorki - študentki sta vam na voljo pri reševanju vseh težav povezanih s študijem, svetovanjem ali z drugimi vprašanji. Svetovanje lahko poteka elektronsko (za enostavna vprašanja), individualno ali pa v manjših skupinah, v kolikor vas ima več podobne težave. Dosegljivi sta na e-mail, poiščete pa ju lahko tudi v laboratoriju za karakterizacijo vsak dan do 15. ure

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English