Tutorstvo

Tutorstvo

Tutorstvo

Tutorske razgovore s študenti smo uvedli že v študijskem letu 2007/2008, ko je s študijem pričela prva generacija študentov.

V študijskem letu 2016/2017 smo na FTPO prenovili sistem tutorstva in sprejeli Pravilnik o tutorstvu na Fakulteti za tehnologijo polimerov.

Namen tutorstva je sistematično vodenje študentov skozi študij. Poudarek je, tako na akademskem razvoju, kot tudi na osebnostnem razvoju ter odpravljanju težav pri študiju.

Namen tutorskega sistema na FTPO je:

  • olajšati študentom vključevanje v visokošolsko okolje,
  • nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju, tako v obliki pomoči pri osvajanju študijske snovi, kot tudi pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost,
  • graditi odnos med študenti in visokošolskimi učitelji, ter institucijo kot celoto v skupnih prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev,
  • reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami,
  • izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti kakovostno raven študija.

Več informacij o tutorstvu

na Fakulteti za tehnologijo polimerov dobite v Referatu za študijske in študentske zadeve na telefonski številki 02 620 47 68. Na naslednji povezavi pa si lahko najdete tudi Pravilnik o tutorstvu Fakultete za tehnologijo polimerov s podrobnejšimi informacijami.

Na podlagi 12. člena Pravilnika o tutorstvu na Fakulteti za tehnologijo polimerov je v. d. dekana, izr. prof. dr. Miroslav Huskić, za študijsko leto 2019/2020 imenoval tutorko – študentko. Študentka 1. letnika magistrskega študija Tehnologija polimerov, Kaja Žižmond, je bila imenovana za področje kemije in materiali ter za področje tehnologij in konstruiranja.

Tutorka - študentka vam je na voljo pri reševanju vseh težav povezanih s študijem, svetovanjem ali z drugimi vprašanji. Svetovanje lahko poteka elektronsko (za enostavna vprašanja), individualno ali pa v manjših skupinah, v kolikor vas ima več podobne težave. Dosegljiva je preko elektronske pošte.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English