Swiss European Mobility Programme (SEMP)

Swiss European Mobility Programme (SEMP)

SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP)

 

Sredstva za mobilnost študentov in osebja  v okviru programa Swiss-European Mobility Programme bodo zagotovljena s strani Švicarske nacionalne agencije (Movetia), saj Švica tudi v obdobju 2018 - 2020 ne bo sodelovala v programu Erasmus+ kot programska država.

Bilateralni sporazumi

Fakulteta za tehnologijo polimerov ima  trenutno sklenjen bilateralni sporazum o izmenjavi študentov, visokošolskih učiteljev in drugih zaposlenih z:

  1. HSR University of Applied Sciences, Rapperwil

Mobilnost študentov

Študenti lahko odidete na visokošolsko institucijo, ki ima s Fakulteto za tehnologijo polimerov podpisan bilateralni sporazum na študijsko izmenjavo ali pa na praktično usposabljanje na izbran inštitut v Švici s katerim študent sklene pogodbo.  

Mobilnost za namen študija na visokošolski instituciji lahko traja od 3 do 5 mesecev. Mobilnost za namen prakse pa lahko traja od 2 do 5 mesecev.

 

JAVNI RAZPIS SEMP za študijsko leto 2020/2021
Prijava

Mobilnost osebja

Program SEMP podpira aktivnosti mobilnosti osebja, tako pedagoškega kot ne-pedagoškega.

Visokošolski učitelji lahko odidejo na izmenjavo z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini. 

Strokovnemu osebju visokošolskih institucij pa je namenjena mobilnost z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri ustrezni organizaciji v tujini.

Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti.

 

Koordinatorka SEMP programa

Slika

Sara Jeseničnik
T: +386 (0)2 620 47 64, +386 (41) 332 958
E: erasmus@ftpo.eu

 

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English