Predavatelji

Predavatelji

Predavatelji in strokovni sodelavci

Uspeh fakultete temelji na vpetosti v najbolj aktualne gospodarske, tehnološke in akademske tokove. Vsaj tretjina učiteljev tako prihaja neposredno iz gospodarstva ali s tujih univerz.

Visokošolski učitelji in sodelavci so največji atribut vsake visokošolske institucije. Veseli smo, da smo od ustanovitve fakultete uspeli k sodelovanju privabiti najvidnejše strokovnjake s področja polimernih materialov in tehnologij ter temeljnih in podpornih področij v Sloveniji, tako iz akademskih in raziskovalnih vrst, kot tudi iz gospodarstva.

Trenutno s fakulteto sodeluje več kot 35 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. V izvajanje študijskih programov vključujemo tudi gostujoče strokovnjake iz gospodarstva in tujine.

S študentsko izmenjavo, ki poteka na podlagi tesne povezanosti s sorodnimi tujimi visokošolskimi institucijami, so študenti fakultete pogosti gostje tujih univerz. Posebnost fakultete so tudi majhne skupine in pristni stiki med študenti in učitelji, kar je podlaga za zelo kakovosten in individualnim pričakovanjem prilagojen študij.

1700+
potencialnih delodajalcev v Sloveniji

Visokošolski učitelji in sodelavci

pred. Benko Dragomir
 
Predmeti:Tehniška matematika
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. Bolha Jan
 
Predmeti:Kemija polimerov
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Bolka Silvester
 
Predmeti:Preizkušanje materialov in zagotavljanje kakovosti Tehnologija predel...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
asist. dr. Čuk Nataša
 
Predmeti:Polimeri v premazih
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Gantar Gašper
 
Predmeti:Postopki izdelave orodij Tehnologije predelave polimerov Konstruiranje izdelkov Numerične metode v tehnologij...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Gazvoda Samo
 
Predmeti:Dimenzioniranje izdelkov in osnove oblikovanja Računalniške integracije II
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
viš. pred. mag. Glojek Andrej
 
Predmeti:Načrtovanje tehnologij in orodij Preizkušanje materialov in zagotavljanje kakovosti Računalnišk...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
dr. Andreas Hausberger
 
Predmeti:Znanost o materialih, Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti
Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Hirtl Janja
 
Predmeti:Ekonomika podjetja Poslovne finance
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Huskić Miroslav
 
Predmeti:Funkcionalni polimeri Nanokomopoziti
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Janeš Aleksander
 
Predmeti:Management procesov
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Jenko Monika
 
Predmeti:Nauk o materialih Znanost o materialih Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov Napredne po...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
pred. mag. Jevšnikar Simon
 
Predmeti:3D skeniranje in vzvratno inženirstvo
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. mag. Klančnik Laura
 
Predmeti:Projektni management
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc.dr. Klančnik Simon
 
Predmeti:Osnove OD modeliranja s tehnično dokumentacijo Računalniške integracije I
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Kokol Rajko
 
Predmeti:Management kakovosti
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Kotnik Sebastjan
 
Predmeti:3D konstruiranje orodij
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
red. prof. dr. Krajnc Peter
 
Predmeti:Kemija polimerov
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
doc. dr. Kristl Matjaž
 
Predmeti:Splošna kemija
Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
red. prof. dr. Krope Jurij
 
Predmeti:Transportni pojavi
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Kržan Andrej
 
Predmeti:Polimeri iz obnovljivih virov
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Kunaver Matjaž
 
Predmeti:Polimeri v premazih
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Kusić Dragan
 
Predmeti:Elektrotehnika Mehatronika in vzdrževanje strojev Predelava večkomponentnih polimernih materialov
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. dr. Likozar Blaž
 
Predmeti:Polimerno inženirstvo
Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
 
assoc. prof. dr. Lucyshyn Thomas
 
Predmeti:Transportni pojavi
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. Maroh Boris
 
Predmeti:Nauk o materialih Znanost o materialih
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Musil Vojko
 
Predmeti:Polimerni kompoziti Nauk o materialih Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije Ravnanje z odpadki iz polime...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
Podgoršek Matjaž, v postp. izv.
 
Predmeti:3D konstruiranje orodij,
Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Pulko Irena
 
Predmeti:Splošna kemija Kemija polimerov Polimeri v biomedicini Polimeri za napredne aplikacije
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. Slapnik Janez
 
Predmeti:Uvod v polimerne materiale Polimerno inženirstvo
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
pred. Studenčnik Simon
 
Predmeti:Računalniške integracije I Računalniške integracije II Osnove 3D modeliranja s ...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Šebez Drago
 
Predmeti:Tehniška fizika Elektrotehnika
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Škapin Srečo Davor
 
Predmeti:Nauk o materialih Znanost o materialih
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Šostar Adolf
 
Predmeti:Management kakovosti
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Švab Iztok
 
Predmeti:Polimerni kompoziti Nauk o materialih Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije Ravnanje z odpadki iz...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Tavčar Mitja
 
Predmeti:Uvod v management Uvod v marketing
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
Maja Turičnik, v post. izv. v pred.
 
Predmeti:Kemija polimerov, Polimeri za napredne aplikacije
Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
doc. dr. Verovnik Ivo
 
Predmeti:Tehniška fizika
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Wilhelm Thomas
 
Predmeti:Polimerno inženirstvo Uvod v polimerne materiale Funkcionalni polimeri
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Zgoznik Evgen
 
Predmeti:Osnove proizvodnega managementa
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Žigon Majda
 
Predmeti:Uvod v polimerne materiale Polimerno inženirstvo Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov Na...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
35 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English