Predavatelji

Predavatelji

Predavatelji in strokovni sodelavci

Uspeh fakultete temelji na vpetosti v najbolj aktualne gospodarske, tehnološke in akademske tokove. Vsaj tretjina učiteljev tako prihaja neposredno iz gospodarstva ali s tujih univerz.

Visokošolski učitelji in sodelavci so največji atribut vsake visokošolske institucije. Veseli smo, da smo od ustanovitve fakultete uspeli k sodelovanju privabiti najvidnejše strokovnjake s področja polimernih materialov in tehnologij ter temeljnih in podpornih področij v Sloveniji, tako iz akademskih in raziskovalnih vrst, kot tudi iz gospodarstva.

Trenutno s fakulteto sodeluje več kot 40 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. V izvajanje študijskih programov vključujemo tudi gostujoče strokovnjake iz gospodarstva in tujine.

S študentsko izmenjavo, ki poteka na podlagi tesne povezanosti s sorodnimi tujimi visokošolskimi institucijami, so študenti fakultete pogosti gostje tujih univerz. Posebnost fakultete so tudi majhne skupine in pristni stiki med študenti in učitelji, kar je podlaga za zelo kakovosten in individualnim pričakovanjem prilagojen študij.

1700+
potencialnih delodajalcev v Sloveniji

Visokošolski učitelji in sodelavci

pred. Benko Dragomir
 
Predmeti:

Tehniška matematika

Govorilne ure:
asist. Bolha Jan
 
Predmeti:

Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja, Načrtovanje tehnologij in orodij, Konstruiranje izdelkov, Tehnologije predelave polimerov (MAG)

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Dolinar Drago
 
Predmeti:

Nauk o materialih

 

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
Filipan Kraljič Biserka, v post. izv. v naziv pred.
 
Predmeti:

Ekonomika podjetja

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Gantar Gašper
 
Predmeti:

Polimeri v trajnostnem razvoju, Konstruiranje izdelkov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Gazvoda Samo
 
Predmeti:

Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti, Postopki izdelave orodij

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
izr. prof. dr. Godec Damir
 
Predmeti:

Polimerni materiali za 3D tisk

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
viš. pred. mag. Glojek Andrej
 
Predmeti:

Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja, Osnove numeričnih simulacij, Tehnologije predelave polimernih materialov 2, Konstruiranje izdelkov

 

 

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. Dr. Hausberger Andreas
 
Predmeti:

Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti, Znanost o materialih

Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Hudopisk Matjaž
 
Predmeti:

Proizvodni management

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Huskić Miroslav
 
Predmeti:

Polimerno inženirstvo, Funkcionalni polimerni materiali, Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov, Polimeri v biomedicini, Polimerno inženirstvo, Funkcionalni polimerni materiali

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Janeš Aleksander
 
Predmeti:

Management procesov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
izr. prof. dr. Jenko Monika
 
Predmeti:

Nauk o materialih, Znanost o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. mag. Klančnik Laura
 
Predmeti:

Projektni management

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Kokol Rajko
 
Predmeti:

Management kakovosti

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Kotnik Sebastjan
 
Predmeti:

3D konstruiranje orodij

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Krope Jurij
 
Predmeti:

Transportni pojavi in reologija polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Kunaver Matjaž
 
Predmeti:

Polimeri v premazih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
doc. dr. Kusić Dragan
 
Predmeti:

Elektrotehnika, Senzorji in aktuatorji, Vzdrževanje mehatronskih naprav

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. dr. Likozar Blaž
 
Predmeti:

Polimerno inženirstvo

Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. Dr. Lucyshyn Thomas
 
Predmeti:

Transportni pojavi in reologija polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Marošek Julija
 
Predmeti:

Projektni management

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Musil Vojko
 
Predmeti:

Polimerni kompoziti, Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije, Površine in medpovršine polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. dr. Nardin Blaž
 
Predmeti:

Tehnologije predelave polimernih materialov 1, Postopki izdelave orodij, 3D skeniranje in vzvratno inženirstvo, Tehnologije predelave polimerov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
asist. Osmić Azra
 
Predmeti:

Polimeri v biomedicini

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. Pešl Teja
 
Predmeti:

Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja, Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti, Tehnologije predelave polimernih materialov 2, Funkcionalni polimerni materiali, Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Pilipović Ana
 
Predmeti:

Polimerni materiali za 3D tisk

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Podgoršek Matjaž
 
Predmeti:

3D konstruiranje orodij

Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
asist. Podpečan Bojan
 
Predmeti:

Tehnologije predelave polimernih materialov 2, 3D skeniranje in vzvratno inženirstvo

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
Polutnik Matej, v post. izv. v naziv pred.
 
Predmeti:

Ekonomika podjetja

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
pred. Popič Petra
 
Predmeti:

Strokovni tuji jezik - angleščina

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Pulko Irena
 
Predmeti:

Uvod v polimerne materiale, Kemija polimerov, Polimerni materiali za 3D tisk, Polimeri v trajnostnem razvoju, Polimeri iz obnovljivih virov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Sever Škapin Andrijana
 
Predmeti:

Nauk o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
Slapnik Janez, v post. izv. v naziv doc.
 
Predmeti:

Polimerni kompoziti, Tehnologije predelave polimernih materialov 1, Polimerno inženirstvo, Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije, Polimerni materiali za 3D tisk, Polimeri iz obnovljivih virov, Površine in medpovršine polimernih materialov

 

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Soković Mirko
 
Predmeti:

Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti, Manedžment kakovosti

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
Steinbücher Miha, v post. izv. v naziv doc.
 
Predmeti:

Polimeri v premazih, Površine in medpovršine polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
Strmljan Gregor, v post. izv. v naziv asist.
 
Predmeti:

Nauk o materialih, Znanost o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Studenčnik Simon
 
Predmeti:

Osnove 3D modeliranja s tehnično dokumentacijo, Napredno 3D modeliranje

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
Sušec Maja, v post. izv. v pred.
 
Predmeti:

Splošna kemija

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Šebez Drago
 
Predmeti:

Tehniška fizika, Elektrotehnika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Škapin Srečo Davor
 
Predmeti:

Nauk o materialih, Znanost o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. dr. Švab Iztok
 
Predmeti:

Polimerni kompoziti, Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije, Površine in medpovršine polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
pred. Turičnik Maja
 
Predmeti:

Splošna kemija, Kemija polimerov, Uvod v polimerne materiale, Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije, Polimerni materiali za 3D tisk, Polimeri v trajnostnem razvoju, Polimeri iz obnovljivih virov

Govorilne ure:Sreda: 9:00 - 11:00
Uplaznik Janez, v post. izv. v naziv pred.
 
Predmeti:

Proizvodni management

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Verovnik Ivo
 
Predmeti:

Tehniška fizika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
Vreš Simona, v post. izv. v naziv vis. sodelavec
 
Predmeti:

Tehniška matematika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Žigon Majda
 
Predmeti:

Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti, Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English