Predavatelji

Predavatelji

Predavatelji in strokovni sodelavci

Uspeh fakultete temelji na vpetosti v najbolj aktualne gospodarske, tehnološke in akademske tokove. Vsaj tretjina učiteljev tako prihaja neposredno iz gospodarstva ali s tujih univerz.

Visokošolski učitelji in sodelavci so največji atribut vsake visokošolske institucije. Veseli smo, da smo od ustanovitve fakultete uspeli k sodelovanju privabiti najvidnejše strokovnjake s področja polimernih materialov in tehnologij ter temeljnih in podpornih področij v Sloveniji, tako iz akademskih in raziskovalnih vrst, kot tudi iz gospodarstva.

Trenutno s fakulteto sodeluje več kot 35 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. V izvajanje študijskih programov vključujemo tudi gostujoče strokovnjake iz gospodarstva in tujine.

S študentsko izmenjavo, ki poteka na podlagi tesne povezanosti s sorodnimi tujimi visokošolskimi institucijami, so študenti fakultete pogosti gostje tujih univerz. Posebnost fakultete so tudi majhne skupine in pristni stiki med študenti in učitelji, kar je podlaga za zelo kakovosten in individualnim pričakovanjem prilagojen študij.

1700+
potencialnih delodajalcev v Sloveniji

Visokošolski učitelji in sodelavci

pred. Benko Dragomir
Predmeti:Tehniška matematika
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. Bolha Jan
Predmeti:Kemija polimerov
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Bolka Silvester
Predmeti:Preizkušanje materialov in zagotavljanje kakovosti Tehnologija predel...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Bukovnik Majda
Predmeti:Poslovne finance
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
asist. mag. Čas Krneža Judita
Predmeti:Splošna kemija
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. dr. Čuk Nataša
Predmeti:Polimeri v premazih
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
doc. dr. Gantar Gašper
Predmeti:Postopki izdelave orodij Tehnologije predelave polimerov Konstruiranje izdelkov Numerične metode v tehnologij...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Gazvoda Samo
Predmeti:Dimenzioniranje izdelkov in osnove oblikovanja Računalniške integracije II
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
viš. pred. mag. Glojek Andrej
Predmeti:Načrtovanje tehnologij in orodij Preizkušanje materialov in zagotavljanje kakovosti Računalnišk...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Hirtl Janja
Predmeti:Ekonomika podjetja Poslovne finance
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Huskić Miroslav
Predmeti:Funkcionalni polimeri Nanokomopoziti
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. dr. Janeš Aleksander
Predmeti:Management procesov
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
asist. Jelen Žiga
Predmeti:Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja Načrtovanje tehnologij in orodij
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Jenko Monika
Predmeti:Nauk o materialih Znanost o materialih Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov Napredne po...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Jevšnikar Simon
Predmeti:3D skeniranje in vzvratno inženirstvo
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Klančnik Laura
Predmeti:Projektni management
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc.dr. Klančnik Simon
Predmeti:Osnove OD modeliranja s tehnično dokumentacijo Računalniške integracije I
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Kokol Rajko
Predmeti:Management kakovosti
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
pred. Kotnik Sebastjan
Predmeti:3D konstruiranje orodij
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
red. prof. dr. Krajnc Peter
Predmeti:Kemija polimerov
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Krope Jurij
Predmeti:Transportni pojavi
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Kržan Andrej
Predmeti:Polimeri iz obnovljivih virov
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Kunaver Matjaž
Predmeti:Polimeri v premazih
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. dr. Kusić Dragan
Predmeti:Elektrotehnika Mehatronika in vzdrževanje strojev Predelava večkomponentnih polimernih materialov
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
assoc. prof. dr. Lucyshyn Thomas
Predmeti:Transportni pojavi
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. Maroh Boris
Predmeti:Nauk o materialih Znanost o materialih
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Musil Vojko
Predmeti:Polimerni kompoziti Nauk o materialih Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije Ravnanje z odpadki iz polime...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
lekt. Ostrman Renault Tanja
Predmeti:Strokovni tuji jezik
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Pulko Irena
Predmeti:Splošna kemija Kemija polimerov Polimeri v biomedicini Polimeri za napredne aplikacije
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
viš. pred. dr. Roncelli Vaupot Silva
Predmeti:Projektni management Uvod v management
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
asist. Slapnik Janez
Predmeti:Uvod v polimerne materiale Polimerno inženirstvo
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Studenčnik Simon
Predmeti:Računalniške integracije I Računalniške integracije II Osnove 3D modeliranja s ...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Šebez Drago
Predmeti:Tehniška fizika Elektrotehnika
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Škapin Srečo Davor
Predmeti:Nauk o materialih Znanost o materialih
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Šostar Adolf
Predmeti:Management kakovosti
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. dr. Švab Iztok
Predmeti:Polimerni kompoziti Nauk o materialih Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije Ravnanje z odpadki iz...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
izr. prof. dr. Tavčar Mitja
Predmeti:Uvod v management Uvod v marketing
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. dr. Verovnik Ivo
Predmeti:Tehniška fizika
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Wilhelm Thomas
Predmeti:Polimerno inženirstvo Uvod v polimerne materiale Funkcionalni polimeri
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Zgoznik Evgen
Predmeti:Osnove proizvodnega managementa
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Žigon Majda
Predmeti:Uvod v polimerne materiale Polimerno inženirstvo Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov Na...
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
35 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English