Predavatelji

Predavatelji

Predavatelji in strokovni sodelavci

Uspeh fakultete temelji na vpetosti v najbolj aktualne gospodarske, tehnološke in akademske tokove. Vsaj tretjina učiteljev tako prihaja neposredno iz gospodarstva ali s tujih univerz.

Visokošolski učitelji in sodelavci so največji atribut vsake visokošolske institucije. Veseli smo, da smo od ustanovitve fakultete uspeli k sodelovanju privabiti najvidnejše strokovnjake s področja polimernih materialov in tehnologij ter temeljnih in podpornih področij v Sloveniji, tako iz akademskih in raziskovalnih vrst, kot tudi iz gospodarstva.

Trenutno s fakulteto sodeluje več kot 40 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. V izvajanje študijskih programov vključujemo tudi gostujoče strokovnjake iz gospodarstva in tujine.

S študentsko izmenjavo, ki poteka na podlagi tesne povezanosti s sorodnimi tujimi visokošolskimi institucijami, so študenti fakultete pogosti gostje tujih univerz. Posebnost fakultete so tudi majhne skupine in pristni stiki med študenti in učitelji, kar je podlaga za zelo kakovosten in individualnim pričakovanjem prilagojen študij.

1700+
potencialnih delodajalcev v Sloveniji

Visokošolski učitelji in sodelavci

pred. Benko Dragomir
 
Predmeti:

Izbrana poglavja iz fizike in matematike, Tehniška matematika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. dr. Berce Peter
 
Predmeti:

Polimeri v premazih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
asist. Bolha Jan
 
Predmeti:

Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
viš. pred. Bolka Silvester
 
Predmeti:

Tehnologije predelave polimernih materialov 1

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Breznik Kristijan
 
Predmeti:

Aplikativna statistika in podatkovna analitika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Dolinar Drago
 
Predmeti:

Nauk o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
asist. Čepin Anton
 
Predmeti:

Elektrotehnika, Senzorji in aktuatorji

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
prof. Dr. Faller Lisa Marie
 
Predmeti:

Aplikativna statistika in podatkovna analitika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Filipan Kraljič Biserka
 
Predmeti:

Ekonomika podjetja

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
prof. Dr. Friesenbichler Walter
 
Predmeti:

Reologija polimernih materialov, Transportni pojavi in reologija polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
assist. prof. Dr. Fischer Jörg
 
Predmeti:

Ravnanje z odpadki polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. dr. Gantar Gašper
 
Predmeti:

Konstruiranje izdelkov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
pred. Gazvoda Samo
 
Predmeti:

Postopki izdelave orodij

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
red. prof. dr. Godec Damir
 
Predmeti:

Polimerni materiali za 3D tisk

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
dr. Globačnik Timotej, v post. izv. v naz. doc.
 
Predmeti:

Programiranje

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
viš. pred. mag. Glojek Andrej
 
Predmeti:

Osnove numeričnih simulacij, Tehnologije predelave polimernih materialov 2, Konstruiranje izdelkov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. Dr. Hausberger Andreas
 
Predmeti:

Fizika polimerov, Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti

Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
doc. dr. Hriberšek Matija
 
Predmeti:

3D skeniranje in vzvratno inženirstvo

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
pred. mag. Hudopisk Matjaž
 
Predmeti:

Proizvodni management

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Huskić Miroslav
 
Predmeti:

Funkcionalni polimerni materiali, Karakterizacija polimerov in polimernih materialov, Polimerno inženirstvo

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Janeš Aleksander
 
Predmeti:

Management procesov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Jenko Monika
 
Predmeti:

Nauk o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Luka Knez
 
Predmeti:

Dimenzioniranje izdelkov in osnove oblikovanja

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Kokol Rajko
 
Predmeti:

Management kakovosti

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
pred. Kotnik Sebastjan
 
Predmeti:

3D konstruiranje orodij

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Krnc Matjaž
 
Predmeti:

Izbrana poglavja iz fizike in matematike

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Krope Jurij
 
Predmeti:

Transportni pojavi in reologija polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Kunaver Matjaž
 
Predmeti:

Polimeri iz obnovljivih virov, Polimeri v premazih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Kusić Dragan
 
Predmeti:

Avtomatizacija in digitalizacija, Elektrotehnika, Senzorji in aktuatorji, Vzdrževanje mehatronskih naprav

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Likozar Blaž
 
Predmeti:

Polimerno inženirstvo

Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
 
asist. Lorber Rebeka
 
Predmeti:

Dimenzioniranje izdelkov in osnove oblikovanja, Funkcionalni polimerni materiali, Splošna kemija, Tehnologije predelave polimernih materialov 1

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. dr. Milfelner Matjaž
 
Predmeti:

Avtomatizacija in digitalizacija, Vzdrževanje mehatronskih naprav

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Marošek Julija
 
Predmeti:

Projektni management

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Nardin Blaž
 
Predmeti:

Postopki izdelave orodij, Proizvodne tehnologije, Tehnologije predelave polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Novak Uroš
 
Predmeti:

Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. Osmić Azra
 
Predmeti:

Polimeri za napredne aplikacije

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
asist. Pešl Teja
 
Predmeti:

Fizika polimerov, Karakterizacija polimerov in polimernih materialov, Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti, Reologija polimernih materialov, Tehnologije predelave polimernih materialov 2, Transportni pojavi in reologija polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Pilipović Ana
 
Predmeti:

Polimerni materiali za 3D tisk

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Pahor Bojan
 
Predmeti:

Ravnanje z odpadki polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Podgoršek Matjaž
 
Predmeti:

3D konstruiranje orodij

Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
asist. Podpečan Bojan
 
Predmeti:

Tehnologije predelave polimernih materialov 2, 3D skeniranje in vzvratno inženirstvo, Konstruiranje izdelkov, Numerične metode v  tehnologiji polimerov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Polutnik Matej
 
Predmeti:

Ekonomika podjetja

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
pred. Popič Petra
 
Predmeti:

Strokovni tuji jezik - angleščina

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. dr. Prislan Rok
 
Predmeti:

Izbrana poglavja iz fizike in matematike

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Pulko Irena
 
Predmeti:

Kemija polimerov, Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije, Polimerni materiali za 3D tisk, Splošna kemija, Uvod v polimerne materiale, Polimeri za napredne aplikacije, Polimeri iz obnovljivih virov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
asist. Repič Rožle
 
Predmeti:

Nauk o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
asist. Rozman Tamara
 
Predmeti:

Tehnologije predelave polimernih materialov, Ravnanje z odpadki polimernih materialov, Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. dr. Sever Škapin Andrijana
 
Predmeti:

Fizika polimerov, Nauk o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
asist. Slapnik Janez
 
Predmeti:

Polimeri iz obnovljivih virov, Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije, Polimerni materiali za 3D tisk, Polimerno inženirstvo

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
red. prof. dr. Soković Mirko
 
Predmeti:

Menedžment kakovosti, Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Steinbücher Miha
 
Predmeti:

Uvod v polimerne materiale

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Studenčnik Simon
 
Predmeti:

Osnove 3D modeliranja s tehnično dokumentacijo, Napredno 3D modeliranje

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. dr. Sušec Maja
 
Predmeti:

Splošna kemija

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Šahinović Adis
 
Predmeti:

Polimerni materiali, Uvod v polimerne materiale

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
pred. Šebez Drago
 
Predmeti:

Izbrana poglavja iz fizike in matematike, Tehniška fizika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Škapin Srečo Davor
 
Predmeti:

Nauk o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Švab Iztok
 
Predmeti:

Polimerni kompoziti, Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije, Površine in medpovršine polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Uplaznik Janez
 
Predmeti:

Proizvodni management

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Verovnik Ivo
 
Predmeti:

Tehniška fizika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. Vidakovič Danijel
 
Predmeti:

Tehniška fizika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
doc. dr. Viltužnik Branka
 
Predmeti:

Polimerni materiali

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
strok. sod. Vreš Simona
 
Predmeti:

Tehniška matematika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Žigon Majda
 
Predmeti:

Karakterizacija polimerov in polimernih materialov, Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English