Predavatelji

Predavatelji

Predavatelji in strokovni sodelavci

Uspeh fakultete temelji na vpetosti v najbolj aktualne gospodarske, tehnološke in akademske tokove. Vsaj tretjina učiteljev tako prihaja neposredno iz gospodarstva ali s tujih univerz.

Visokošolski učitelji in sodelavci so največji atribut vsake visokošolske institucije. Veseli smo, da smo od ustanovitve fakultete uspeli k sodelovanju privabiti najvidnejše strokovnjake s področja polimernih materialov in tehnologij ter temeljnih in podpornih področij v Sloveniji, tako iz akademskih in raziskovalnih vrst, kot tudi iz gospodarstva.

Trenutno s fakulteto sodeluje več kot 40 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. V izvajanje študijskih programov vključujemo tudi gostujoče strokovnjake iz gospodarstva in tujine.

S študentsko izmenjavo, ki poteka na podlagi tesne povezanosti s sorodnimi tujimi visokošolskimi institucijami, so študenti fakultete pogosti gostje tujih univerz. Posebnost fakultete so tudi majhne skupine in pristni stiki med študenti in učitelji, kar je podlaga za zelo kakovosten in individualnim pričakovanjem prilagojen študij.

1700+
potencialnih delodajalcev v Sloveniji

Visokošolski učitelji in sodelavci

pred. Benko Dragomir
 
Predmeti:

Tehniška matematika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. dr. Berce Peter
 
Predmeti:

Polimeri v premazih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
asist. Bolha Jan
 
Predmeti:

Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja, Tehnologije predelave polimerov (MAG)

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
viš. pred. Bolka Silvester
 
Predmeti:

Tehnologije predelave polimernih materialov 1

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Filipan Kraljič Biserka
 
Predmeti:

Ekonomika podjetja

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Dolinar Drago
 
Predmeti:

Nauk o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
red. prof. dr. Walter Friesenbichler
 
Predmeti:

Transportni pojavi in reologija polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. dr. Gantar Gašper
 
Predmeti:

Polimeri v trajnostnem razvoju, Konstruiranje izdelkov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Gazvoda Samo
 
Predmeti:

Postopki izdelave orodij

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Godec Damir
 
Predmeti:

Polimerni materiali za 3D tisk

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
viš. pred. mag. Glojek Andrej
 
Predmeti:

Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja, Osnove numeričnih simulacij, Tehnologije predelave polimernih materialov 2, Konstruiranje izdelkov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. Dr. Hausberger Andreas
 
Predmeti:

Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti, Znanost o materialih

Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
 
pred. mag. Hudopisk Matjaž
 
Predmeti:

Proizvodni management

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Huskić Miroslav
 
Predmeti:

Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov, Polimeri v biomedicini, Polimerno inženirstvo, Funkcionalni polimerni materiali, Nanokompoziti, Predelava večkomponentnih polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Janeš Aleksander
 
Predmeti:

Management procesov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Jenko Monika
 
Predmeti:

Nauk o materialih, Znanost o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Klančnik Laura
 
Predmeti:

Projektni management

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. dr. Luka Knez
 
Predmeti:

Dimenzioniranje izdelkov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
pred. Kokol Rajko
 
Predmeti:

Management kakovosti

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Kotnik Sebastjan
 
Predmeti:

3D konstruiranje orodij

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Krope Jurij
 
Predmeti:

Transportni pojavi in reologija polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Kunaver Matjaž
 
Predmeti:

Polimeri v premazih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Kusić Dragan
 
Predmeti:

Elektrotehnika, Senzorji in aktuatorji, Vzdrževanje mehatronskih naprav, Numerične metode v tehnologiji polimerov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Likozar Blaž
 
Predmeti:

Polimerno inženirstvo

Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
 
asist. Lorber Rebeka
 
Predmeti:

Dimenzioniranje izdelkov in osnove oblikovanja, Tehnologije predelave polimernih materialov 1, Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Marošek Julija
 
Predmeti:

Projektni management

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Musil Vojko
 
Predmeti:

Polimerni kompoziti, Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije, Površine in medpovršine polimernih materialov, Ravnanje z odpadki iz polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Nardin Blaž
 
Predmeti:

Postopki izdelave orodij, 3D skeniranje in vzvratno inženirstvo, Tehnologije predelave polimerov (MAG), Dimenzioniranje izdelkov in osnove oblikovanja

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
asist. Osmić Azra
 
Predmeti:

Polimeri v biomedicini, Polimeri za napredne aplikacije

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. Pešl Teja
 
Predmeti:

Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti, Tehnologije predelave polimernih materialov 2, Funkcionalni polimerni materiali, Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov, Transportni pojavi in reologija polimernih materialov, Znanost o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
izr. prof. dr. Pilipović Ana
 
Predmeti:

Polimerni materiali za 3D tisk

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Podgoršek Matjaž
 
Predmeti:

3D konstruiranje orodij

Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
asist. Podpečan Bojan
 
Predmeti:

Tehnologije predelave polimernih materialov 2, 3D skeniranje in vzvratno inženirstvo, Konstruiranje izdelkov, Numerične metode v  tehnologiji polimerov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Polutnik Matej
 
Predmeti:

Ekonomika podjetja

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Popič Petra
 
Predmeti:

Strokovni tuji jezik - angleščina

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Pulko Irena
 
Predmeti:

Uvod v polimerne materiale, Kemija polimerov, Polimerni materiali za 3D tisk, Polimeri v trajnostnem razvoju, Polimeri iz obnovljivih virov, Polimeri za napredne aplikacije

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
doc. dr. Sever Škapin Andrijana
 
Predmeti:

Nauk o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. Slapnik Janez
 
Predmeti:

Polimerni kompoziti, Polimerno inženirstvo, Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije, Polimerni materiali za 3D tisk, Polimeri iz obnovljivih virov, Površine in medpovršine polimernih materialov, Polimeri v trajnostnem razvoju

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Soković Mirko
 
Predmeti:

Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti, Manedžment kakovosti

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Steinbücher Miha
 
Predmeti:

Površine in medpovršine polimernih materialov, Uvod v polimerne materiale

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
strok. sod. Strmljan Gregor
 
Predmeti:

Nauk o materialih, Znanost o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Studenčnik Simon
 
Predmeti:

Osnove 3D modeliranja s tehnično dokumentacijo, Napredno 3D modeliranje

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
pred. dr. Sušec Maja
 
Predmeti:

Splošna kemija

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Šebez Drago
 
Predmeti:

Tehniška fizika, Elektrotehnika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Škapin Srečo Davor
 
Predmeti:

Nauk o materialih, Znanost o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Švab Iztok
 
Predmeti:

Polimerni kompoziti, Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije, Površine in medpovršine polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Turičnik Maja
 
Predmeti:

Splošna kemija, Kemija polimerov, Uvod v polimerne materiale, Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije, Polimeri v trajnostnem razvoju, Polimeri iz obnovljivih virov

Govorilne ure:Sreda: 9:00 - 11:00
pred. mag. Uplaznik Janez
 
Predmeti:

Proizvodni management

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
doc. dr. Verovnik Ivo
 
Predmeti:

Tehniška fizika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
strok. sod. Vreš Simona
 
Predmeti:

Tehniška matematika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Žigon Majda
 
Predmeti:

Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti, Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov, Napredne polimerizacijske metode

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English