Predavatelji

Predavatelji

Predavatelji in strokovni sodelavci

Uspeh fakultete temelji na vpetosti v najbolj aktualne gospodarske, tehnološke in akademske tokove. Vsaj tretjina učiteljev tako prihaja neposredno iz gospodarstva ali s tujih univerz.

Visokošolski učitelji in sodelavci so največji atribut vsake visokošolske institucije. Veseli smo, da smo od ustanovitve fakultete uspeli k sodelovanju privabiti najvidnejše strokovnjake s področja polimernih materialov in tehnologij ter temeljnih in podpornih področij v Sloveniji, tako iz akademskih in raziskovalnih vrst, kot tudi iz gospodarstva.

Trenutno s fakulteto sodeluje več kot 35 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. V izvajanje študijskih programov vključujemo tudi gostujoče strokovnjake iz gospodarstva in tujine.

S študentsko izmenjavo, ki poteka na podlagi tesne povezanosti s sorodnimi tujimi visokošolskimi institucijami, so študenti fakultete pogosti gostje tujih univerz. Posebnost fakultete so tudi majhne skupine in pristni stiki med študenti in učitelji, kar je podlaga za zelo kakovosten in individualnim pričakovanjem prilagojen študij.

1700+
potencialnih delodajalcev v Sloveniji

Visokošolski učitelji in sodelavci

Petra Popič, v post. izv. v naziv pred.
 
Predmeti:

Strokovni tuji jezik

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. Janez Turk
 
Predmeti:

Numerične metode v tehnologiji polimerov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Benko Dragomir
 
Predmeti:

Tehniška matematika

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
asist. Bolha Jan
 
Predmeti:

Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja, Načrtovanje tehnologij in orodij, Konstruiranje izdelkov, Tehnologije predelave polimerov (MAG)

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Bolka Silvester
 
Predmeti:

Tehnologije predelave polimernih materialov 1, Tehnologija predelave polimerov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. dr. Čuk Nataša
 
Predmeti:

Polimeri v premazih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
doc. dr. Gantar Gašper
 
Predmeti:

Postopki izdelave orodij, Tehnologije predelave polimerov (MAG), Konstruiranje izdelkov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Gazvoda Samo
 
Predmeti:

Dimenzioniranje izdelkov in osnove oblikovanja

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
viš. pred. mag. Glojek Andrej
 
Predmeti:

Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja, Računalniške integracije III, Načrtovanje tehnologij in orodij, Konstruiranje izdelkov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
dr. Andreas Hausberger
 
Predmeti:Znanost o materialih, Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti
Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Hirtl Janja
 
Predmeti:

Ekonomika podjetja, Poslovne finance

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Huskić Miroslav
 
Predmeti:

Nauk o materialih, Funkcionalni polimeri, Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov, Nanokomopoziti

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
izr. prof. dr. Janeš Aleksander
 
Predmeti:Management procesov
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Jenko Monika
 
Predmeti:

Nauk o materialih, Znanost o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Jevšnikar Simon
 
Predmeti:3D skeniranje in vzvratno inženirstvo
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Klančnik Laura
 
Predmeti:Projektni management
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc.dr. Klančnik Simon
 
Predmeti:Osnove 3D modeliranja s tehnično dokumentacijo, Računalniške integracije I
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
pred. Kokol Rajko
 
Predmeti:Management kakovosti
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
pred. Kotnik Sebastjan
 
Predmeti:3D konstruiranje orodij
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
red. prof. dr. Krajnc Peter
 
Predmeti:

Kemija polimerov, Polimeri za napredne aplikacije

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
izr. prof. dr. Kristl Matjaž
 
Predmeti:Splošna kemija
Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Krope Jurij
 
Predmeti:

Transportni pojavi in reologija polimernih materialov, Transportni pojavi

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Kržan Andrej
 
Predmeti:Polimeri iz obnovljivih virov
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Kunaver Matjaž
 
Predmeti:Polimeri v premazih
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
doc. dr. Kusić Dragan
 
Predmeti:

Elektrotehnika, Senzorji in aktuatorji, Mehatronika in vzdrževanje strojev, Tehnologije predelave polimerov (MAG)

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
doc. dr. Likozar Blaž
 
Predmeti:Polimerno inženirstvo
Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
assoc. prof. dr. Lucyshyn Thomas
 
Predmeti:

Transportni pojavi in reologija polimernih materialov, Transportni pojavi, Numerične metode v tehnologiji polimerov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
asist. Maroh Boris
 
Predmeti:

Nauk o materialih, Znanost o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
red. prof. dr. Musil Vojko
 
Predmeti:

Polimerni kompoziti, Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije, Polimeri v trajnostnem razvoju, Ravnanje z odpadki iz polimernih materialov, Površine in medpovršine polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
Podgoršek Matjaž, v postp. izv.
 
Predmeti:

3D konstruiranje orodij

Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
 
izr. prof. dr. Pulko Irena
 
Predmeti:

Splošna kemija, Kemija polimerov, Polimeri v biomedicini, Polimeri v trajnostnem razvoju, Polimeri za napredne aplikacije

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
asist. Slapnik Janez
 
Predmeti:

Polimerni kompoziti, Polimerno inženirstvo, Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov, Predelava večkomponentnih polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Studenčnik Simon
 
Predmeti:

Osnove 3D modeliranja s tehnično dokumentacijo, Napredno 3D modeliranje, Računalniške integracije I, Računalniške integracije II

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Šebez Drago
 
Predmeti:Tehniška fizika, Elektrotehnika
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Škapin Srečo Davor
 
Predmeti:

Nauk o materialih, Znanost o materialih

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
red. prof. dr. Šostar Adolf
 
Predmeti:Management kakovosti
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
doc. dr. Švab Iztok
 
Predmeti:

Polimerni kompoziti, Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije, Polimeri v trajnostnem razvoju, Ravnanje z odpadki iz polimernih materialov

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
izr. prof. dr. Tavčar Mitja
 
Predmeti:

Uvod v management, Uvod v marketing

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. Turičnik Maja, mag.inž.kem.teh.
 
Predmeti:

Splošna kemija, Kemija polimerov, Uvod v polimerne materiale

Govorilne ure:Po predhodnem dogovoru
 
doc. dr. Verovnik Ivo
 
Predmeti:Tehniška fizika
Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
pred. mag. Zgoznik Evgen
 
Predmeti:

Osnove proizvodnega managementa, Proizvodni management

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
red. prof. dr. Žigon Majda
 
Predmeti:

Polimerno inženirstvo, Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti, Preizkušanje materialov in zagotavljanje kakovosti, Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov, Napredne polimerizacijske metode

Govorilne ure:po predhodnem dogovoru
 
 
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English