Študentski svet

Študentski svet

Študentski svet

Največ desetčlanski organ študentov fakultete.


Študentski svet je organ študentov fakultete. Sestavlja ga največ deset članov, ki jih izmed sebe na volitvah izvolijo študenti, po postopku, ki ga določa poseben pravilnik, ki ga sprejme senat.

Razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Daje mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopke izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev. Oblikuje mnenje o kandidatih za dekana. Mandat članov študentskega sveta traja eno leto.

Člani študentskega sveta v študijskem letu 2021/2022

 • 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Tehnologija polimerov I. stopnje:
  • Ajda Dobnik
  • Urša Adamič

 

 • 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Tehnologija polimerov I. stopnje:
  • Sebastjan Perkovič
  • Gašper Tič

 

 • 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Tehnologija polimerov I. stopnje:
  • Jerneja Krančan
  • Maja Kljajič

 

 • 1. letnik magistrskega študijskega programa Tehnologija polimerov II. stopnje:
  • Matic Premužič

 

 • 2. letnik magistrskega študijskega programa Tehnologija polimerov II. stopnje:
  • Nejc Ozimic

Predsednica Študentskega sveta

Slika

Jerneja Krančan, predsednica študentskega sveta

jerneja.krancan@ftpo.si

 

Sebastjan Perkovič, namestnik predsednice

 

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English