Študentski svet

Študentski svet

Študentski svet

Največ desetčlanski organ študentov fakultete.


Študentski svet je organ študentov fakultete. Sestavlja ga največ deset članov, ki jih izmed sebe na volitvah izvolijo študenti, po postopku, ki ga določa poseben pravilnik, ki ga sprejme senat.

Razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Daje mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopke izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev. Oblikuje mnenje o kandidatih za dekana. Mandat članov študentskega sveta traja eno leto.

Člani študentskega sveta v študijskem letu 2020/2021

 • 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Tehnologija polimerov I. stopnje:
  • Sebastjan Perković
  • Gašper Tič

 

 • 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Tehnologija polimerov I. stopnje:
  • Jerneja Krančan
  • Maja Kljajić 

 

 • 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Tehnologija polimerov I. stopnje:
  • Sara Hafner
  • Benjamin Podlogar

 

 • 1. letnik magistrskega študijskega programa Tehnologija polimerov II. stopnje:
  • Nejc Ozimic

 

 • 2. letnik magistrskega študijskega programa Tehnologija polimerov II. stopnje:
  • Nejc Pavlinič​

Predsednica Študentskega sveta

Slika

Sara Hafner, predsednica študentskega sveta

sara.hafner@ftpo.eu

 

Benjamin Podlogar, namestnik predsednice

 

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English