Študentski svet

Študentski svet

Študentski svet

Največ desetčlanski organ študentov fakultete.


Študentski svet je organ študentov fakultete. Sestavlja ga največ deset članov, ki jih izmed sebe na volitvah izvolijo študenti, po postopku, ki ga določa poseben pravilnik, ki ga sprejme senat.

Razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Daje mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopke izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev. Oblikuje mnenje o kandidatih za dekana. Mandat članov študentskega sveta traja eno leto.

Člani študentskega sveta v študijskem letu 2018/2019

  • Rebeka Lorber
  • Teja Pešl
  • Sara Hafner
  • Benjamin Podlogar
  • Zala Nabernik
  • Benjamin Žvirc
  • Monika Goričan
  • Maja Lorenci

Predsednica Študentskega sveta

Slika

Rebeka Lorber, predsednica študentskega sveta
rebeka.lorber1996@gmail.com

 

Sara Hafner, namestnica predsednice
sarahafner41@gmail.com

 

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English