Študentski svet

Študentski svet

Študentski svet

Največ desetčlanski organ študentov fakultete.


Študentski svet je organ študentov fakultete. Sestavlja ga največ deset članov, ki jih izmed sebe na volitvah izvolijo študenti, po postopku, ki ga določa poseben pravilnik, ki ga sprejme senat.

Razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Daje mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopke izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev. Oblikuje mnenje o kandidatih za dekana. Mandat članov študentskega sveta traja eno leto.

Člani študentskega sveta v študijskem letu 2017/2018

  • Rebeka Lorber
  • Nejc Pavlinič
  • Teja Pešl
  • Luka Povše
  • Damjan Trček
  • Tomaž Čarman
  • Marcel Hribernik
  • Benjamin Žvirc

Predsednica Študentskega sveta

Slika

Rebeka Lorber, predsednica študentskega sveta
rebeka.lorber1996@gmail.com

 

Nejc Pavlinič, namestnik predsednice
nejc.pavlinic@gmail.com

 

35 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English