Študentski svet

Študentski svet

Študentski svet

Največ desetčlanski organ študentov fakultete.


Študentski svet je organ študentov fakultete. Sestavlja ga največ deset članov, ki jih izmed sebe na volitvah izvolijo študenti, po postopku, ki ga določa poseben pravilnik, ki ga sprejme senat.

Razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Daje mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopke izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev. Oblikuje mnenje o kandidatih za dekana. Mandat članov študentskega sveta traja eno leto.

 

Člani študentskega sveta v študijskem letu 2023/2024:

Člani študentskega sveta v študijskem letu 2023/2024
 • 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Tehnologija polimerov I. stopnje:
  • Daša Leben
  • Klemen Štefič

 

 • 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Tehnologija polimerov I. stopnje:
  • Tia Renko
  • Špela Štrus

 

 • 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Tehnologija polimerov I. stopnje:
  • Ajda Dobnik
  • Vanja Jeriček

 

 • 1. letnik magistrskega študijskega programa Tehnologija polimerov II. stopnje:
  • Maruša Dolinšek
  • Gašper Tič

 

 • 2. letnik magistrskega študijskega programa Tehnologija polimerov II. stopnje:
  • Benjamin Podlogar
  • Matija Ranzinger

Predsednica Študentskega sveta

Slika

Ajda Dobnik, predsednica študentskega sveta

ajda.dobnik@ftpo.si, 031 821 579

 

Vanja Jeriček, namestnik predsednice

 

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English