Študij

Študij

Dodiplomski in magistrski študijski program

Fakulteta za tehnologijo polimerov edina v Sloveniji ponuja dodiplomski in magistrski študijski program Tehnologija polimerov.

Slika
Tehnologija polimerov, I. st

Študijski program Tehnologija polimerov je visokošolski strokovni študijski program I. stopnje, s katerim si študent pridobi strokovni naslov diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka tehnologije polimerov (VS). Program je skladen z Bolonjsko deklaracijo, je sodobno zastavljen in primerljiv s sorodnimi programi iz EU, obenem pa odseva posebnosti oziroma potrebe domačega gospodarstva.

Slika
Tehnologija polimerov, I. st. od 2017/2018

Pri pripravi prenovljenega študijskega programa smo upoštevali izsledke evalvacij, tutorskih razgovorov, priporočila Nacionalne agencije za kakovost RS v visokem šolstvu, mednarodno primerljive študijske programe ter pridobili dodatne podatke od delodajalcev in diplomantov s pomočjo intervjujev v študijskem letu 2015/2016. Program je posodobljen z novimi predmeti in učnimi vsebinami, ima več praktičnega usposabljanja ter upošteva nove kompetence.

Slika
Tehnologija polimerov, 2. stopnja

Magistrski študijski program Tehnologija polimerov je bolonjski program druge stopnje, ki smo ga razvili skupaj s strokovnjaki iz slovenskih raziskovalnih institucij in pomembnih slovenskih podjetij.

Diplomant si pridobi naslov magister inženir oziroma magistrica inženirka tehnologije polimerov.

Slika
Predavatelji

Veseli smo, da smo od ustanovitve fakultete uspeli k sodelovanju privabiti najvidnejše strokovnjake s področja polimernih materialov in tehnologij ter temeljnih in podpornih področij v Sloveniji, tako iz akademskih in raziskovalnih vrst, kot tudi iz gospodarstva. Trenutno z fakulteto sodeluje več kot 35 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. V izvajanje študijskih programov vključujemo tudi gostujoče strokovnjake iz gospodarstva in tujine.

98%
Zaposljivost diplomantov 6 mesecev po diplomiranju
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English