Študij

Študij

Majhna organizacija velika dodana vrednost.

Študij v majhnem, a visokospecializiranem strokovnem okolju ima mnoge prednosti. Dve od teh sta izrazito poglobljeno delo in skorajda zagotovljena uspešna kariera.

Nagovor dekana

Slika

Drage študentke in študenti, bodoče inženirke in inženirji, magistrice in magistri,

 

pozdravljeni in dobrodošli na Fakulteti za tehnologijo polimerov, edini fakulteti v Sloveniji, kjer izobražujemo kadre, usmerjene na aplikativno in razvojno delo v industriji polimerov.

Polimerni materiali izvirajo iz začetka 20. stoletja in so doživeli nesluten razvoj, ki mu ni videti konca. Predvideva se namreč, da bo proizvodnja polimernih materialov in njihovih aplikacij do leta 2035 zrasla iz 322 na 650 milijonov ton na leto. To pomeni podvojitev proizvodnje in re-uporabe materialov, razvoj novih tehnologij in orodij. Predvsem pa to pomeni izjemen izziv za varovanje našega planeta, kot zelenega doma, ki nam je bil podarjen od naših staršev in katerega moramo ohraniti tudi za naše otroke. Nesluten razvoj se dogaja na področju zbiranja, reciklaže in ponovne uporabe izdelkov iz polimernih materialov. Ravno zato je karierna pot vsakega posameznika, ki se odloči za študij tehnologije polimerov odprta in perspektivna.

 

To dokazujejo naši diplomanti, ki so se v zadnjih 13. letih, odkar Fakulteta za tehnologijo polimerov izvaja svoje poslanstvo, zaposlili v podjetjih, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Kar 96 odstotkov vseh naših diplomantov je po zaključenem študiju začelo svojo kariero v enem izmed podjetij, ki se ukvarjajo s tehnologijo polimerov. Danes so mnogi od njih, priznani in cenjeni strokovnjaki, zaposleni v globalnih podjetjih, kakor tudi v najbolj hitro razvijajočih se malih in srednje velikih podjetjih.

Fakulteta za tehnologijo polimerov je samostojni visokošolski zavod, ki je bil ustanovljen na iniciativo podjetij, kjer tovrstne kadre potrebujejo. V Sloveniji na področju predelave polimerov deluje več kot 1700 podjetij. Prihajajo iz avtomobilske industrije, industrije bele tehnike, zabavne industrije, medicine, farmacije, aeronavtike… Namreč ni ga področja, v katerega se znanje, pridobljeno na Fakulteti za tehnologijo polimerov, ne bi dalo aplicirati.

 

Na Fakulteti za tehnologijo polimerov izvajamo študij na prvi in drugi bolonjski stopnji, kjer naši študenti pridobivajo znanje iz področja materialov, njihovih aplikacij, tehnologij in karakterizacij. Naš ključni cilj je izobrazba aplikativnih diplomiranih inženirk in inženirjev, kakor tudi magistric in magistrov, ki bodo pripravljeni za delo na razvojnih, tehnoloških in raziskovalnih projektih v podjetjih in drugih podpornih institucijah.

Fakulteto za tehnologijo polimerov odlikuje osebni pristop, vzpodbujanje kreativnega razmišljanja vsakega posameznika in praktično usmerjen študij, kjer lahko študenti v majhnih skupinah s samostojnim delom odkrivajo čare in zakonitosti polimernih materialov. K ustvarjalnosti jih vzpodbujajo visoko motivirani visokošolski učitelji, ki so zaposleni na fakulteti, kakor tudi učitelji, ki prihajajo iz zunanjih ustanov oziroma direktno iz industrije.

Spoštovani, izjemno bomo veseli, če se boste odzvali našemu vabilu in se nam pridružili na tem vznemirljivem potovanju v svet polimernih materialov, tehnologij in izdelkov, ki bodo kreirali našo skupno prihodnost.

 

Dobrodošli na Fakulteti za tehnologijo polimerov,

 

izr. prof. dr. Blaž Nardin

dekan

Prodekanica za izobraževanje

Slika

izr. prof. dr. Irena Pulko
T: 386 41 628 873
M: irena.pulko@ftpo.eu

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English