Študij

Študij

Majhna organizacija velika dodana vrednost.

Študij v majhnem, a visokospecializiranem strokovnem okolju ima mnoge prednosti. Dve od teh sta izrazito poglobljeno delo in skorajda zagotovljena uspešna kariera.

Nagovor dekana

Drage študentke in študenti ter partnerji!

Fakulteta za tehnologijo polimerov (FTPO) je nastala leta 2006 kot Visoka šola za tehnologijo polimerov, iz velikih potreb slovenske polimerne industrije po usposobljenem kadru, z dobrim poznavanjem tako kemije, strojništva, materialov in predvsem tehnik predelave polimerov. Proizvodnja in predelava plastičnih materialov, vključno z gumo, kljub mnogim kritikam, narašča, tako v Sloveniji kot po svetu. V Sloveniji deluje vsaj 1700 podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali predelavo polimerov, ki za ohranjanje in krepitev konkurenčnosti potrebujejo visoko izobražene in strokovno usposobljene kadre.

Na FTPO izvajamo redni dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja) in izredni dodiplomski in podiplomski (bolonjski magistrski) študij. Na redni študij vpišemo največ 40 študentov, kar nam omogoča kvalitetno delo v majhnih skupinah, tako na predavanjih kot pri praktičnem delu. Študij na FTPO je namreč močno praktično usmerjen. Pri nas se študenti ne učijo o modernih tehnikah karakterizacije materialov, pri nas se naučijo moderne tehnike tudi praktično  uporabljati. Opremljeni smo namreč z vrsto najmodernejših instrumentov za karakterizacijo, s katerimi študenti praktično delajo, tako na vajah, kot pri diplomskem delu. Imamo tudi moderno opremo za dve najpogostejši tehniki predelave polimerov, injekcijsko brizganje in ekstrudiranje, na kateri poteka velik del praktičnega študija. Odlično smo opremljeni za kemijsko sintezo polimerov. Imamo 2,5 litrski reaktor, s katerim lahko pripravimo dovolj veliko količino polimera, da ga lahko oplemenitimo (pripravimo mešanice, kompozite…) predelujemo in izvedemo popolno karakterizacijo materiala. Študentom tudi omogočamo, da del obveznosti opravijo v tujini, s čimer dobijo dodatne izkušnje in predvsem izpopolnijo znanje tujega jezika. Trenutno največ sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami v Avstriji, odprte pa so tudi druge možnosti.

Za zagotavljanje kvalitetnega študija potrebujemo tudi strokovne predavatelje. Na FTPO se trudimo zagotoviti najboljše strokovnjake za posamezna področja. Naši predavatelji so tako vrhunski znanstveniki, ki prihajajo iz raziskovalne sfere, kot vrhunski strokovnjaki iz industrije. Če ustreznih strokovnjakov ne najdemo v Sloveniji, jih pritegnemo iz tujine. Na ta način zagotavljamo visoko kakovost študija, spremljamo napredek na znanstvenem področju in potrebe industrije.

Poleg izobraževanja je naša zelo pomembna dejavnost raziskovanje. Raziskave izvajamo s pomočjo nacionalnih ali evropskih projektov, v sodelovanju z industrijskimi partnerji ter raziskovalnimi organizacijami iz Slovenije, EU in širše. FTPO tako pridobiva vedno več mednarodne prepoznavnosti, kar nam je omogočilo vzpostavitev mednarodne mreže partnerjev in sicer; z Montanuniversität Leoben in Polymer Competence Center Leoben (Avstrija), Johannes Kepler Universität Linz, (Avstrija), HSR University of Applied Sciences, Rapperwil (Švica), Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Banja Luka, (Bosna in Hercegovina) in University Mahatma Gandhi, Kottayam (Kerala, Indija).

Tretji steber naše dejavnosti je sodelovanje z industrijo, ki se iz leta v leto krepi. V začetku smo za industrijske partnerje izvajali analize, sedaj pa imamo vse več pogodbenega sodelovanja. Iz podjetij nas vse večkrat pokličejo na pomoč pri reševanju težav, ki se pojavljajo v proizvodnji. Skupaj pregledamo možne vzroke za težave in poiščemo rešitve. Pogosto so v to delo vključeni tudi študenti, ki na določeni problematiki izdelajo diplomsko ali magistrsko nalogo. 

 Študij na FTPO tako ponuja odlično kombinacijo teoretičnega in praktičnega znanja, ter študentom omogoča razvoj kreativnosti in »mehkih veščin«. Veliko povpraševanje po naših diplomantih pa je dokaz kvalitetnega izobraževanja in ugleda, ki smo si ga v relativno kratkem času prislužili.

 

izr. prof. dr. Miroslav Huskić

v. d. dekana

Zakaj študirati na FTPO?

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English