Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema

Raziskovalno razvojna oprema

Ker v znanstveno raziskovalno delo vključujemo tudi naše študente, ki s tem pridobijo dragocene izkušnje, hkrati pa so dragocena pomoč pri projektih, je visokokakovostna in tehnološko napredna raziskovalna oprema ključnega pomena.

Termogravimetrični analizator TGA/DSC 3+

Termogravimetrični analizator TGA/DSC 3+, proizvajalca METTLER TOLEDO, se uporablja za merjenje fizikalnih in kemijskih sprememb materiala v odvisnosti od temperature ali časa. V našem primeru bomo lahko zasledovali spremembe v kisikovi ali dušikovi atmosferi. Instrument kontinuirno meri maso vzorca in ga pri tem segreva do želene temperature. Med višanjem temperature se vzorcu znižuje masa. Rezultat je tako imenovani termogram – odstotek mase vzorca glede na začetno masa vzorca v odvisnosti od temperature oz. časa. S pomočjo prvega odvoda lahko določimo temperaturo degradacije materiala. Meritve bomo lahko izvajali do 1100 °C.
S TGA lahko določimo: odparevanje, desorpcijo, toplotni razpad (pirolizo, depolimerizacijo), toplotno stabilnost, oksidacijsko stabilnost, delež hlapnih substanc, delež polimera, delež ogljika (saj, ogljikovih vlaken), delež polnila, delež steklenih vlaken.
Posebnost našega TGA/DSC 3+ je, da imamo poleg TGA signala tudi DSC signal, kar nam bo omogočalo še bolj poglobljeno interpretacijo lastnosti izmerjenih vzorcev.

Pyris programska oprema, proizvajalca PERKIN ELMER

Nadgradnja programske opreme Pyris tako za TGA kot DMA nam bo omogočala lažjo uporabo ter zmanjšanje možnosti napak, že pri meritvi lahko odštevamo bazno krivuljo, optimizacijo krivulj že med izvedbo meritev, velik nabor možnih preračunov, kinetiko razpada pri TGA meritvah, time-temperature superposition (TTS).

 

35 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English