Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema

Raziskovalno razvojna oprema

Ker v znanstveno raziskovalno delo vključujemo tudi naše študente, ki s tem pridobijo dragocene izkušnje, hkrati pa so dragocena pomoč pri projektih, je visokokakovostna in tehnološko napredna raziskovalna oprema ključnega pomena.

Sintezna oprema

Digestorija

Ker so tako reaktanti sami kot tudi reakcijski produkti ali stranski produkti lahko zdravju škodljivi, je reakcije potrebno izvajati v digestoriju, ki omogoča odsesavanje zraka in s tem odstranitev škodljivih substanc.

 

Rotavapor

Rotavapor HEIDOLPH Laborota 4000 ali rotacijski vakuumski uparjevalnik uporabljamo za  hitro, učinkovito in elegantno uparevanje. Prednost rotavaporja pred vakuumsko destilacijo je v tem, da se zaradi vrtenja bučke bistveno poveča površina, s katere odpareva topilo, s tem pa tudi hitrost uparevanja.

 

Ultrazvočna kopel

Ultrazvočna kopel ISKRA Sonis 3 deluje na principu kreiranja mehurčkov, ki ob imploziji povzročijo kavitacijski proces. Z vzporedno uporabo reagentov temeljito očisti dostopne in nedostopne površine. Ultrazvočni način čiščenja je prijazen do vseh materialov, ker ne pušča prask ali odrgnin na elementih čiščenja.

 

Liofilizator

Liofilizator CHRIST ALPHA 1-4 je aparatura, s katero izvedemo postopek liofilizacije. Odstrani se voda iz bioloških in organskih snovi,  ki bi jih s segrevanjem poškodovali, hkrati pa ohranimo njihovo strukturo in sestavo. Liofilizacija temelji na zamrznitvi vode, temu pa sledi zmanjševanje tlaka in dodajanje dovolj velike količine toplote, da zamrznjena voda v materialu sublimira  neposredno iz trdnega v plinasto agregatno stanje. Postopek je počasen in porabi 3-krat več energije kot konvencionalno sušenje, zato ga uporabljamo le za občutljive in drage produkte.

 

Centrifuga

Centrifuga HETTICH Univerzal 320 je aparatura, s katero ločimo delce s pomočjo centrifugalne sile. Omogoča hkratno centrifugiranje štirih 100ml centrifugirk z maksimalno hitrostjo 15.000 obratov/min.

 

Stekleni reaktorji

Magnetna in mehanska mešala

Peščena kopel

Oljna kopel

pH meter

Optični mikroskop s kamero

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English