Termična in kemijska karakterizacija polimerov

  • določitev vrste polimera
  • določitev vrste anorganskega polnila v polimeru
  • določitev deleža anorganskega polnila v polimeru
  • določitev temperature steklastega prehoda (Tg) polimera
  • določitev in primerjava tališč polimera
  • določitev in primerjava stopnje kristaliničnosti polimera
  • ovrednotenje termične zgodovine-predelave polimera
  • določitev maks. časa zadrževanja taline termoplasta v polžu
  • določitev časa utrjevanja duroplasta v povezavi s temperaturo
  • določitev temperature degradacije polimera