Predmetnik

Tehnologija polimerov, II. stopnja

1. letnik

Predmet

UDŠ

KU

P

SV

LV

KT

Znanost o materialih

360

150

90

30

30

12

Lastnosti in karakterizacija
polimerov in polimernih materialov

360

150

90

30

30

12

Polimeri v trajnostnem razvoju

300

120

45

45

30

10

Konstruiranje izdelkov

250

150

45

60

45

10

Tehnologije predelave polimerov

210

105

60

15

30

8

Management procesov

100

45

30

15

 

4

Management kakovosti

100

45

30

15

 

4

Skupaj

1680

765

390

210

165

60


Slovarček:

UDŠ ure dela študenta

KU kontaktne ure (predavanja + seminarske vaje + laboratorijske vaje)

P predavanja

SV seminarske vaje

LV laboratorijske vaje

KT kreditne točke

2. letnik

Predmet

UDŠ

KU

P

SV

LV

KT

Izbirni modul

Strukturni polimeri in kompoziti

900

 

360

 

135

 

135

 

90

 

30

 

Nanokompoziti

300

120

45

45

30

10

Površine in medpovršine polimernih materialov

300

120

45

45

30

10

Predelava večkomponentnih polimernih materialov

300

120

45

45

30

10

 

Izbirni modul

Polimeri v medicini in okolju

 

 

900

 

 

360

 

 

135

 

 

135

 

 

90

 

 

30

Polimeri iz obnovljivih virov

300

120

45

45

30

10

Polimeri v biomedicini

300

120

45

45

30

10

Ravnanje z odpadki iz polimernih materialov

300

120

45

45

30

10

 

Izbirni modul

Napredne polimerizacijske metode in aplikacije

 

 

900

 

 

360

 

 

135

 

 

135

 

 

90

 

 

30

Napredne polimerizacijske metode

300

120

45

45

30

10

Polimeri za napredne aplikacije

300

120

45

45

30

10

Numerične metode v tehnologiji polimerov

300

120

45

45

30

10

MAGISTRSKA NALOGA

900

 

 

 

 

30

Skupaj

1800

360

135

135

90

60


Slovarček:

UDŠ ure dela študenta

KU kontaktne ure (predavanja + seminarske vaje + laboratorijske vaje)

P predavanja

SV seminarske vaje

LV laboratorijske vaje

KT kreditne točke

 

Namesto predmetov, ki jih ponuja magistrski študijski program druge stopnje Tehnologija polimerov, lahko študent zbere 12 kreditnih točk na drugih slovenskih in tujih izobraževalnih institucijah s soglasjem FTPO o ustreznosti vsebin.