Predmetnik

Tehnologija polimerov, I. stopnja

1. letnik

Predmet

UDŠ

KU

P

SV

LV

KT

Tehniška fizika

300

120

60

 

60

10

Elektrotehnika

90

45

30

 

15

3

Računalniške integracije I

90

45

15

 

30

3

Načrtovanje tehnologij in orodij

330

135

60

 

75

11

Tehniška matematika

300

120

60

60

 

10

Splošna kemija

360

150

90

30

30

12

Strokovni tuji jezik

90

30

 

30

 

3

Ekonomika podjetja

150

60

30

30

 

5

Uvod v polimerne materiale

90

30

30

 

 

3

Skupaj

1800

735

375

150

210

60


Slovarček:

UDŠ ure dela študenta

KU kontaktne ure (predavanja + seminarske vaje + laboratorijske vaje)

P predavanja

SV seminarske vaje

LV laboratorijske vaje

KT kreditne točke

2. letnik

Predmet

UDŠ

KU

P

SV

LV

KT

Kemija polimerov

360

150

90

 

60

12

Polimerni kompoziti

90

30

30

 

 

3

Nauk o materialih

300

120

90

 

30

10

Transportni pojavi

250

120

60

30

30

10

Računalniške integracije II

180

75

30

 

45

6

Preizkušanje materialov in
zagotavljanje kakovosti

90

30

15

 

15

3

Dimenzioniranje izdelkov in
osnove oblikovanja

150

60

45

 

15

5

Projektni management

120

45

15

30

 

4

Poslovne finance

210

75

30

15

30

7

Skupaj

1750

705

405

75

225

60


Slovarček:

UDŠ ure dela študenta

KU kontaktne ure (predavanja + seminarske vaje + laboratorijske vaje)

P predavanja

SV seminarske vaje

LV laboratorijske vaje

KT kreditne točke

3. letnik

Predmet

UDŠ

KU

P

SV

LV

KT

Polimerno inženirstvo

270

110

50

30

30

9

Tehnologija predelave polimerov

270

110

50

20

40

9

Računalniške integracije III

90

45

15

 

30

3

Mehatronika in vzdrževanje strojev

90

45

15

 

30

3

Osnove proizvodnega managementa

150

60

30

30

 

5

Izbirni modul

540

180

45/90

135/75

 15

18

Praktično usposabljanje

160

 

 

 

 

8

Projektna diplomska naloga

150

 

 

 

 

5

Skupaj

1720

550

205/250

215/155

130/145

60


Slovarček:

UDŠ ure dela študenta

KU kontaktne ure (predavanja + seminarske vaje + laboratorijske vaje)

P predavanja

SV seminarske vaje

LV laboratorijske vaje

KT kreditne točke

Moduli

Management

Predmet

UDŠ

KU

P

SV

KT

Uvod v management

180

60

30

30

6

Uvod v pravo

180

60

30

30

6

Marketing

180

60

30

30

6

Skupaj

540

180

90

90

18


Snovanje in izdelava orodij

Predmet

UDŠ

KU

P

SV

KT

3D konstruiranje orodij

180

60

15

45

6

Postopki izdelave orodij

180

60

15

45

6

3D skeniranje in vzvratno inženirstvo

180

60

15

45

6

Skupaj

540

180

45

135

18


Polimeri

Predmet

UDŠ

KU

P

SV

LV

KT

Polimeri v premazih

180

60

30

30

 

6

Funkcionalni polimeri

180

60

30

30

 

6

Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije

180

60

30

15

15

6

Skupaj

540

180

90

75

15

18


Namesto izbirnega modula (treh usmeritvenih predmetov), ki ga ponuja visokošolski strokovni študijski program Tehnologija polimerov, lahko študent zbere 18 kreditnih točk na katerikoli visokošolski instituciji (doma ali v tujini) po predhodni vsebinski odobritvi Senata FTPO.