Predmetnik

Tehnologija polimerov, I. stopnja od 2017/2018

1. letnik

 

Predmet

 

KT

 

UDŠ

 

SDŠ

 

KU

Oblike izvedbe

P

SV

LV

Tehniška fizika

10

300

180

120

60

 

60

Elektrotehnika

4

120

75

45

30

 

15

Tehniška matematika

10

300

180

120

60

60

 

Osnove 3D modeliranja s tehnično dokumentacijo

4

120

70

50

15

 

35

Uvod v predelavo polimernih
materialov in orodja

10

300

150

150

60

30

60

Splošna kemija

10

300

150

150

90

30

30

Strokovni tuji jezik

3

90

60

30

15

15

 

Proizvodni management

5

150

90

60

30

30

 

Uvod v polimerne materiale

4

120

75

45

30

 

15

Skupaj

60

1800

1030

770

390

165

215

2. letnik

 

Predmet

 

KT

 

UDŠ

 

SDŠ

 

KU

Oblike izvedbe

P

SV

LV

Kemija polimerov

10

300

165

135

80

 

55

Polimerni kompoziti

4

120

75

45

30

10

5

Nauk o materialih

9

270

155

115

85

10

20

Transportni pojavi in reologija
polimernih materialov

9

270

155

115

85

30

 

Napredno 3D modeliranje

6

180

105

75

30

 

45

Preizkušanje in karakterizacija
polimernih materialov ter
zagotavljanje kakovosti

4

120

60

60

30

 

30

Dimenzioniranje izdelkov in
osnove oblikovanja

5

150

90

60

45

 

15

Projektni management

4

120

75

45

15

30

 

Senzorji in aktuatorji

3

90

45

45

30

 

15

Tehnologije predelave
polimernih materialov 1

6

180

105

75

30

20

25

Skupaj

60

1800

1030

770

460

100

210

3. letnik

 

Predmet

 

KT

 

UDŠ

 

SDŠ

 

KU

Oblike izvedbe

P

SV

LV

DR

Polimerno inženirstvo

6

180

90

90

45

25

20

 

Tehnologije predelave polimernih materialov 2

7

210

125

85

35

20

30

 

Vzdrževanje mehatronskih naprav

3

90

45

45

30

5

10

 

Ekonomika podjetja

5

150

90

60

30

30

 

 

 

Izbirni modul

Polimerni materiali

 

 

18

 

 

540

 

 

345

 

 

195

 

 

90

 

 

45

 

 

60

 

Polimeri v  premazih

5

150

100

50

25

10

15

 

Funkcionalni polimerni materiali

5

150

100

50

25

25

 

 

Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije

5

150

100

50

25

10

15

 

Polimerni materiali za 3d tisk

3

90

45

45

15

 

30

 

 

Izbirni modul

Konstruiranje in izdelava orodij

 

 

18

 

 

540

 

 

345

 

 

195

 

 

80

 

 

85

 

 

30

 

3D konstruiranje orodij

5

150

100

50

25

25

 

 

Postopki izdelave orodij

5

150

100

50

25

25

 

 

3D skeniranje in vzvratno inženirstvo

5

150

100

50

15

35

 

 

Osnove numeričnih simulacij

3

90

45

45

15

 

30

 

Praktično usposabljanje

16

320

 

320

 

 

 

320

Diplomsko delo

5

150

135

15

 

 

 

15

Skupaj

60

1640

830

810

230/
220*

125/
165*

120/
90*

335


Urna obremenitev v primeru, da študent izbere izbirni modul Konstruiranje in izdelava orodij.

Okrajšave:

KT – kreditne točke (po določilih ECTS)
UDŠ – ure dela študenta
SDŠ – samostojno delo študenta
KU – kontaktne ure
P – predavanja
Dr. – drugo
SV – seminarske vaje
LV – laboratorijske vaje

Namesto izbirnega modula (4 usmeritvenih predmetov), ki ga ponuja visokošolski strokovni študijski program Tehnologija polimerov, lahko študent zbere 18 kreditnih točk na drugih visokošolskih institucijah (doma in v tujini) po predhodni odobritvi Senata FTPO.