Dodiplomski in magistrski študijski program

Fakulteta za tehnologijo polimerov edina v Sloveniji ponuja dodiplomski in magistrski študijski program Tehnologija polimerov.

Tehnologija polimerov, I. st

Tehnologija polimerov, I. st

Študijski program Tehnologija polimerov je visokošolski strokovni študijski program I. stopnje, s katerim si študent pridobi strokovni naslov diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka tehnologije polimerov (VS). Program je skladen z Bolonjsko deklaracijo, je sodobno zastavljen in primerljiv s sorodnimi programi iz EU, obenem pa odseva posebnosti oziroma potrebe domačega gospodarstva.

Preberi več >

Tehnologija polimerov, I. st. od 2017/2018

Tehnologija polimerov, I. st. od 2017/2018

Pri pripravi prenovljenega študijskega programa smo upoštevali izsledke evalvacij, tutorskih razgovorov, priporočila Nacionalne agencije za kakovost RS v visokem šolstvu, mednarodno primerljive študijske programe ter pridobili dodatne podatke od delodajalcev in diplomantov s pomočjo intervjujev v študijskem letu 2015/2016. Program je posodobljen z novimi predmeti in učnimi vsebinami, ima več praktičnega usposabljanja ter upošteva nove kompetence.

Preberi več >

Tehnologija polimerov, 2. stopnja

Tehnologija polimerov, 2. stopnja

Magistrski študijski program Tehnologija polimerov je bolonjski program druge stopnje, ki smo ga razvili skupaj s strokovnjaki iz slovenskih raziskovalnih institucij in pomembnih slovenskih podjetij.

Diplomant si pridobi naslov magister inženir oziroma magistrica inženirka tehnologije polimerov.

Preberi več >

Predavatelji

Predavatelji

Veseli smo, da smo od ustanovitve fakultete uspeli k sodelovanju privabiti najvidnejše strokovnjake s področja polimernih materialov in tehnologij ter temeljnih in podpornih področij v Sloveniji, tako iz akademskih in raziskovalnih vrst, kot tudi iz gospodarstva. Trenutno z fakulteto sodeluje več kot 35 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. V izvajanje študijskih programov vključujemo tudi gostujoče strokovnjake iz gospodarstva in tujine.

Preberi več >

98%

Zaposljivost diplomantov 6 mesecev po diplomiranju