Študentski svet

Največ desetčlanski organ študentov fakultete.


Študentski svet je organ študentov fakultete. Sestavlja ga največ deset članov, ki jih izmed sebe na volitvah izvolijo študenti, po postopku, ki ga določa poseben pravilnik, ki ga sprejme senat.

Razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Daje mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopke izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev. Oblikuje mnenje o kandidatih za dekana. Mandat članov študentskega sveta traja eno leto.

Člani študentskega sveta v študijskem letu 2017/2018

Rebeka Lorber

Nejc  Pavlinič

Teja Pešl

Luka Povše

Damjan Trček

Tomaž Čarman

Marcel Hribernik

Benjamin Žvirc

Predsednica Študentskega sveta

Rebeka Lorber, predsednica študentskega sveta

rebeka.lorber1996@gmail.com

 

Nejc  Pavlinič, namestnik predsednice

nejc.pavlinic@gmail.com