Raziskovalno razvojna oprema

Ker v znanstveno raziskovalno delo vključujemo tudi naše študente, ki s tem pridobijo dragocene izkušnje, hkrati pa so dragocena pomoč pri projektih, je visokokakovostna in tehnološko napredna raziskovalna oprema ključnega pomena.

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DMA.jpg

DMA

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/computerunterstutzte-analysegerat.jpg

computerunterstutzte-analysegerat

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/respirometer.jpg

respirometer

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/TGA-FTIR.jpg

TGA-FTIR

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/UVkomoraMala.jpg

UVkomoraMala

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/UVkomoraVelka.jpg

UVkomoraVelka

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/granulator.jpg

granulator

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/ekstruder.jpg

ekstruder

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/brizgalni-stroj.jpg

brizgalni-stroj

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/trgalni-stroj.jpg

trgalni-stroj

Flash DSC (Mettler Toledo, Flash DSC 1)
S Flash DSC-jem lahko dosežemo velike hitrosti segrevanja in ohlajanja, kar omogoča simulacijo predelave polimerov. Lahko določimo temperature steklastega prehoda, tališča, kristalizacije i...
More >
Dinamični mehanski analizator (Perkin Elmer, DMA 8000)
DMA mehansko povzroča deformacijo vzorca materiala in meri njegov odziv. Omogoča merjenje Tg in sekundarnih prehodov, vpliv frekvence na module in Tg, vpliv polnil, dodatkov in adhezivov, vpliv tehn...
More >
Trgalni stroj (Shimadzu, AG-X plus)
Trgalni stroj se uporablja za izvajanje nateznih preizkusov materialov. Namizni "tabletop" okvir 50kN z merilno celico 10kN in temperaturno komoro -50°C do 250°C. Dodatne vpenja...
More >
FTIR spektrometer (Perkin Elmer, Spectrum 65)
FT-IR spektrometer omogoča kemijsko karakterizacijo ter študij interakcije med posameznimi komponentami zelo različnih materialov. Z IR spektrometri lahko raziskujemo absorbcijske spektre gra...
More >
Termogravimetrični analizator (Perkin Elmer, TGA 4000)
TGA omogoča kontinuirno spremljanje spremembe mase v odvisnosti od temperature. S TGA lahko med drugim določamo vsebnost hlapnih komponent v polimerih (vlago, ostanke topil, mehčala), količino ano...
More >
Vmesnik za povezavo TGA in FTIR (Perkin Elmer, TG-IR-GCMS INTERFACE TL8000)
FT-IR spektrofotometer je aparatura s pomočjo katere lahko na podlagi različnega nihanja molekul dobimo spekter iz katerega lahko odčitamo, katere vezi in funkcionalne skupine so prisotne v posamez...
More >
Naprava za merjenje toplotne prevodnosti (Hot Disc, TPS 1500)
Merjenje toplotne prevodnosti od 0.01 do 400 W/(m K), merjenje toplotne difuzivnosti ter merjenje toplotne kapacitete. Najmanjša velikost vzorcev: 12x12x3mm.
More >
Stroj za brizganje (KRAUSS MAFFEI 50t zapiralne sile)
Brizgalni stroj oz. stroj za brizganje termoplastov je namenjen brizganju izdelkov iz umetnih mas. Kot brizgalni material se uporabljajo granulirani termo/duroplasti, po potrebi z dodatki. Premer...
More >
Dvopolžni ekstruder (LABTECH - LTE 20-44)
Ekstruder se uporablja za pripravo mešanic, kompozitov ali za pripravo regenerata. Zmogljivost je 20 kg PS na uro. Je dvopolžni, korotirajoči s premerom polžev 20 mm in L/D razmerjem 44.
More >
Granulator (SCHEER)
Granulator je namenjen pripravi granul. Kljub temu, da gre v našem primeru za laboratorijski granulator, je zelo kompakten in robusten. S pomočjo nastavitev hitrosti dveh rotorjev (dozirne gla...
More >
Analizator vlage (Mettler Toledo HX 204)
Različni materiali vsebujejo večje ali manjše količine vlage. Količina vlage je odvisna od strukture materiala od temperature, kateri je material izpostavljen in pa od vlažnosti zraka ter ...
More >
UV komora (Intelli-ray 600)
UV komora je aparatura v kateri s pomočjo UV svetlobe aktiviramo fotoiniciator. Ta začetna reakcija služi za aktivacijo monomera in povezavo monomernih enot v polimerno verigo. Na aparaturi lahko n...
More >
Komora za ksenon test (Atlas, SUNTEST XXL+)
UV termostatska komora SUNTEST XXL/XXL+ je aparatura v kateri lahko s pomočjo simulacije vremenskih pogojev, kot so vlaga, dež, sonce in različne temperature opazujemo, kaj se dogaja s polimerom al...
More >
Respirometer za analizo biorazgradljivosti (ECHO, RESEP 02)
Respirometer je aparatura, s pomočjo katere merimo končno stopnjo aerobne biorazgradljivosti polimernih  materialov v vodnem mediju ter  končno stopnjo aerobne biorazgradljivosti in razkr...
More >
Kompostniki (NATUREMILL)
E-kompostnik je aparatura v kateri lahko s pomočjo odlaganja razgradljivih materialov v zgornji prostor E-kompostnika, kjer so nastavljeni optimalni pogoji razgradnje (vlažnost, temperatura), dosež...
More >
3D tiskalnik (Makerbot Replicator 2)
3D tiskalnik nam omogoča hitro izdelavo plastičnih kosov. Predhodno je potrebno pripraviti risbo v stl formatu. Za tiskanje se uporablja filament premera 1,75 mm. Za teste lahko filament izdelamo tu...
More >
Software za LCA analizo (GaBi)
LCA analiza je vodilna metoda za vrednotenje vplivov izdelka na okolje. Igra pomembno vlogo pri načrtovanju in razvoju novih izdelkov ter spremljanju že obstoječih. Z LCA analizo določimo tudi ogl...
More >
Sintezna oprema
DigestorijaKer so tako reaktanti sami kot tudi reakcijski produkti ali stranski produkti lahko zdravju škodljivi, je reakcije potrebno izvajati v digestoriju, ki omogoča odsesavanje zraka in s...
More >