Predavatelji in strokovni sodelavci

Uspeh fakultete temelji na vpetosti v najbolj aktualne gospodarske, tehnološke in akademske tokove. Vsaj tretjina učiteljev tako prihaja neposredno iz gospodarstva ali s tujih univerz.

Visokošolski učitelji in sodelavci so največji atribut vsake visokošolske institucije. Veseli smo, da smo od ustanovitve fakultete uspeli k sodelovanju privabiti najvidnejše strokovnjake s področja polimernih materialov in tehnologij ter temeljnih in podpornih področij v Sloveniji, tako iz akademskih in raziskovalnih vrst, kot tudi iz gospodarstva.

Trenutno s fakulteto sodeluje več kot 35 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. V izvajanje študijskih programov vključujemo tudi gostujoče strokovnjake iz gospodarstva in tujine.

S študentsko izmenjavo, ki poteka na podlagi tesne povezanosti s sorodnimi tujimi visokošolskimi institucijami, so študenti šole pogosti gostje tujih univerz. Posebnost šole so tudi majhne skupine in pristni stiki med študenti in učitelji, kar je podlaga za zelo kakovosten in individualnim pričakovanjem prilagojen študij.

1700+

Potencialnih delodajalcev v Sloveniji

Visokošolski učitelji in sodelavci

pred. Benko Dragomir
E-pošta: drago.benko@guest.arnes.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoru Predmeti: Tehniška matematika
Več
asist. Bolha Jan
E-naslov: jan.bolha@outlook.comGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Kemija polimerov
Več
pred. Bolka Silvester
E-naslov: silvester.bolka@ftpo.euGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Načrtovanje tehnologij in orodij Preizkušanje materialov in zagotavljanje kakovosti Tehnologija predel...
Več
pred. mag. Bukovnik Majda
E-naslov: majda.bukovnik@sc-sg.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Poslovne finance
Več
asist. mag. Čas Krneža Judita
E-naslov: judita.cas-krneza@guest.arnes.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Splošna kemija
Več
asist. dr. Čuk Nataša
E-naslov: natasa.cuk@ggp.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Polimeri v premazih
Več
doc. dr. Gantar Gašper
E-naslov: gasper.gantar@envita.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Postopki izdelave orodij Tehnologije predelave polimerov Konstruiranje izdelkov Numerične metode v tehnologij...
Več
pred. Gazvoda Samo
E-naslov: samo.gazvoda@gmail.comGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Dimenzioniranje izdelkov in osnove oblikovanja Računalniške integracije II
Več
viš. pred. mag. Glojek Andrej
E-naslov: andrej.glojek@tecos.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Načrtovanje tehnologij in orodij Preizkušanje materialov in zagotavljanje kakovosti Računalnišk...
Več
pred. mag. Hirtl Janja
E-naslov: janja.hirtl@ftpo.euGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Ekonomika podjetja Poslovne finance
Več
izr. prof. dr. Huskić Miroslav
E-pošta: miro.huskic@ki.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Funkcionalni polimeri Nanokomopoziti
Več
doc. dr. Janeš Aleksander
E-naslov: aleksander.janes.fm@gmail.comGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Management procesov
Več
asist. Jelen Žiga
E-naslov: jelen.ziga@gmail.comGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja Načrtovanje tehnologij in orodij
Več
izr. prof. dr. Jenko Monika
E-naslov: monika.jenko@imt.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Nauk o materialih Znanost o materialih Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov Napredne po...
Več
pred. mag. Jevšnikar Simon
E-naslov: simon.jevsnikar@hotmail.comGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: 3D skeniranje in vzvratno inženirstvo
Več
pred. mag. Klančnik Laura
E-naslov: laura.klancnik@gmail.comGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Projektni management
Več
doc.dr. Klančnik Simon
E-pošta: simon.klancnik@um.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoru Predmeti: Osnove OD modeliranja s tehnično dokumentacijo Računalniške integracije I
Več
pred. Kokol Rajko
E-naslov: rajkokokol@gmail.comGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Management kakovosti
Več
pred. Kotnik Sebastjan
E-naslov: sebastijan.kotnik@gorenje.comGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: 3D konstruiranje orodij
Več
red. prof. dr. Krajnc Peter
E-naslov: krajnc@ftpo.euGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Kemija polimerov
Več
red. prof. dr. Krope Jurij
E-pošta: jurij.krope@um.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoru Predmeti: Transportni pojavi
Več
doc. dr. Kržan Andrej
E-naslov: andrej.krzan@gmail.comGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Polimeri iz obnovljivih virov
Več
izr. prof. dr. Kunaver Matjaž
E-naslov: matjaz.kunaver@ki.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Polimeri v premazih
Več
doc. dr. Kusić Dragan
E-naslov: dragan.kusic@tecos.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Elektrotehnika Mehatronika in vzdrževanje strojev Predelava večkomponentnih polimernih materialov
Več
izr. prof. dr. Lucyshyn Thomas
E-pošta: thomas.lucyshyn@unileoben.ac.atGovorilne ure: po predhodnem dogovoru Predmeti: Transportni pojavi
Več
asist. Maroh Boris
E-naslov: boris.maroh@gmail.comGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Nauk o materialih Znanost o materialih
Več
red. prof. dr. Musil Vojko
Email: vojko.musil@triera.netGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Polimerni kompoziti Nauk o materialih Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije Ravnanje z odpadki iz polime...
Več
lekt. Ostrman Renault Tanja
Email: tanja.or@siol.netGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmet: Strokovni tuji jezik
Več
izr. prof. dr. Pulko Irena
E-naslov: irena.pulko@ftpo.euGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Splošna kemija Kemija polimerov Polimeri v biomedicini Polimeri za napredne aplikacije
Več
viš. pred. dr. Roncelli Vaupot Silva
E-naslov: silva.roncelli@ftpo.euGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Projektni management Uvod v management
Več
asist. Slapnik Janez
E-pošta: janez.slapnik@ftpo.euGovorilne ure: po predhodnem dogovoru Predmeti: Uvod v polimerne materiale Polimerno inženirstvo
Več
pred. Studenčnik Simon
E-pošta: simon.studencnik@gmail.comGovorilne ure: po predhodnem dogovoru Predmeti: Računalniške integracije I Računalniške integracije II Osnove 3D modeliranja s ...
Več
pred. Šebez Drago
E-naslov: drago.sebez@kopa.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Tehniška fizika Elektrotehnika
Več
doc. dr. Škapin Srečo Davor
E-naslov: sreco.skapin@ijs.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Nauk o materialih Znanost o materialih
Več
red. prof. dr. Šostar Adolf
E-naslov: adolf.sostar@uni-mb.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Management kakovosti
Več
doc. dr. Švab Iztok
E-naslov: isvabo@gmail.comGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Polimerni kompoziti Nauk o materialih Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije Ravnanje z odpadki iz...
Več
izr. prof. dr. Tavčar Mitja
E-naslov: mitja.tavcar@guest.arnes.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Uvod v management Uvod v marketing
Več
doc. dr. Verovnik Ivo
E-naslov: iverovnik@siol.netGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Tehniška fizika
Več
doc. Dr. Wilhelm Thomas
E-naslov: thomas.wilhelm@ftpo.euGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Polimerno inženirstvo Uvod v polimerne materiale Funkcionalni polimeri
Več
pred. mag. Zgoznik Evgen
E-naslov: ezgoznik@teroplus.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Osnove proizvodnega managementa
Več
red. prof. dr. Žigon Majda
E-naslov: majda.zigon@ki.siGovorilne ure: po predhodnem dogovoruPredmeti: Uvod v polimerne materiale Polimerno inženirstvo Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov Na...
Več