Mehanska karakterizacija polimerov oziroma produktov

Trgalni stroj in dinamični mehanski analizator omogočata izvedbo:

  • nateznega testa
  • upogibnega testa
  • tlačnega testa
  • testa lezenja
  • cikličnih testov – utrujanje
  • testa temperaturne odvisnosti mehanskih lastnosti (-100 °C do 350 °C)
  • testa frekvenčne odvisnosti mehanskih lastnosti
  • testa amplitudne odvisnosti mehanskih lastnosti
  • testa strižne odvisnosti mehanskih lastnosti