Projekt Hip

 

Development of low-cost, lightweight highly insulating polymers for refrigerated transport, heating and cooling installations

 

HIP

 

FTPO je kot partnerica od leta 2009 vključena v raziskovalni projekt HIP - Development of low-cost, lightweight highly insulating polymers for refrigerated transport, heating and cooling installations, ki je financiran iz 7. okvirnega programa EU. Na projektu je zaposlena Jasmina Erker.

 

Vodja: Ralph Bradley
Trajanje: Projekt se je pričel leta 2010 in bo trajal 3 leta.
Financiranje: Projekt 7. okvirnega programa EU

 

Povzetek

Več kot 40 % primarne energije se v Evropi porabi za segrevanje oz. ohlajanje stavb, vode, ohlajevanje oz. segrevanje v industrijskih procesih in v storitvenem sektorju. 12 % vseh dobrin mora biti med transportom hlajenih, kar na nivoju transportnih sredstev pomeni 570.000 vozil. Zaradi hlajenja ta vozila porabijo do 20 % več goriva. Da bi dosegli ambiciozne cilje in do leta 2020 zmanjšali porabo energije za 20 % glede na leto 1990, moramo tudi na področju transporta in shrambe živil porabo energije zmanjšati. To bi lahko dosegli z uporabo boljšega termično izolacijskega materiala, ki pa mora biti lahek in mora že v relativno tankem sloju omogočati dovolj dobro izolativnost, sicer se močno zmanjša volumska kapaciteta. Razvoj takšnega polimernega materiala s toplotno prevodnostjo (pri sobni temperaturi) cca. 0,015 W/Km in življenjsko dobo vsaj 25 let je namen projekta, v katerega je vključenih 12 partnerjev iz različnih evropskih držav.

Partnerji projekta HIP:

 • Thermal Insulation Contractors Association -TICA, Združeno Kraljestvo,
 • The Environmental & Sustainable Construction Association, Irska,
 • Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers - TTMD, Turčija,
 • Tecnove Fiberglass S.L., Španija,
 • Greenscheme Limited, Združeno Kraljestvo,
 • Serrano Amorros S.L., Španija,
 • Durham University, Združeno Kraljestvo,
 • Heatrae Sadia Heating, Združeno Kraljestvo,
 • The UK Materials Research Institute - MATRI, Združeno Kraljestvo,
 • Fakulteta za tehnologijo polimerov, Slovenija,
 • Norner Innovation AS, Norveška.  

Partnerji