Internacionalizacija Fakultete za tehnologijo polimerov

 

RS VŠTP EU

 

Izvajanje operacije Internacionalizacija Fakultete za tehnologijo polimerov je bilo zaključeno 30. junija 2015. Operacija je bila izvedena z namenom podpreti hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo slovenskega visoka šolstva.   

Fakulteta za tehnologijo polimerov je v okviru izvajanja operacije: 

 • za obdobje enega semestra zaposlila tujega visokošolskega učitelja, doc. dr. Thomasa Lucyshyna; 
 • izvedla devet krajših gostovanj tujih strokovnjakov, ki so sodelovali pri izvedbi posameznih delov predmetov,  
 • organizirala dve mednarodni delavnici s sodelujočimi tujimi strokovnjaki ter  
 • izdala novo posodobljeno predstavitveno brošuro Fakultete za tehnologijo polimerov v treh tujih jezikih. 

 

V celotnem obdobju trajanja operacije smo na Fakulteti za tehnologijo polimerov gostili naslednje tuje strokovnjake:  

 • dr. Irena Živković,
 • dr. Zahida Ademović,
 • dr. Amra Odobašić,
 • dr. Marina Stamenović,
 • dr. Jiri Kotek,
 • dr. Chrisitan Kukla,
 • dr. Clemens Holzer,
 • dr. Ivan Brnardić,
 • dr. Evelina Colacino. 

 

Gostovanje tujih strokovnjakov je za fakulteto pomenilo velik doprinos k njenemu razvoju in prepoznavnosti. Vsi gostujoči strokovnjaki so s svojim znanjem in izkušnjami na svojih področjih dela prav tako veliko doprinesli študentom in učiteljem fakultete. 

V mesecu novembru 2014 smo izvedli prvo mednarodno delavnico z naslovom Predelave polimernih materialov, njihovih lastnosti in kakovost izdelkov. Delavnica je zajemala naslednje teme: 

 • Pregled različnih tehnologij predelave materialov, vključujoč nove še neuveljavljene materiale;
 • Lastnosti polimernih materialov v razponu od same reologije do študija mehanskih lastnosti in 
 • Industrijsko dizajniranje in kakovost izdelkov.

 

V okviru delavnice je bil izdan zbornik s povzetki predavanj, ki ga najdete tukaj.  

V mesecu aprilu 2015 smo izvedli drugo mednarodno delavnico z naslovom Polimeri in zdravje, ki je zajemala naslednje teme: 

 • Sinteza in karakterizacija polimernih materialov, ki se uporabljajo v medicinske namene;
 • Predelave, dizajniranje izdelkov in vplivov na zdravje in okolje in
 • Praktične aplikacije polimernih materialov, predvsem v zdravstvene namene. 

Operacija je bila financirana v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3.  »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

 

Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada

Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih je znašal 85,00 %, kar je znašalo 61.576,72 EUR.

Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je znašal 15,00 %, kar je znašalo 10.866,49 EUR.

 

Operacija je bila izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v Uradnem listu RS, št. 63/13.

 

Organ upravljanja operacije je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko