Projekt Factory Labs

 

RS FactoryLabs SI-AT EU

 

Projekt "Factory Labs", katerega cilj je vzpostavitev dveh »učno-izvedbenih« laboratorijev, je nastal s sodelovanjem dveh regionalno izobraževalnih ustanov na obmejnem območju Slovenije in Avstrije. Iz Spodnje Koroške (Avstrija) v projektu sodeluje Višja strokovna šola Wolfsberg (HTL), s Koroške (Slovenija) pa Fakulteta za tehnologijo polimerov (FTPO) v Slovenj Gradcu. Trajnostno in dolgoročno sodelovanje med obema partnerjema je koristno iz različnih zornih kotov in ga podpirata oba partnerja. Izobraževalne vsebine obeh institucij se med seboj dopolnjujejo na mnogih področjih (HTL Wolfsberg: strojništvo, avtomatizacija inženiring, industrijski inženiring, FTPO: tehnologija polimerov, trajnostni razvoj).  

 

Kot rečeno, je glavni cilj projekta na obeh ustanovah ustanoviti „učno-izvedbena laboratorija“, tako imenovana Factory Labs, opremljenih z ustrezno laboratorijsko opremo in oblikovanje dolgoročne oblike partnerstva. Laboratorija bosta namenjena izključno izobraževanju, širjenju in prenosu znanja in izkušenj, v njih pa bodo lahko dijaki/študentje in podjetja preko študentov „raziskovali in doživljali“ praktično izvajanje različnih metod. V posameznih regijah, so glede na strukturo podjetij bolj prisotne posamezne teme kot npr. v Labotski dolini: proizvodnja, inovativnost in proizvodna učinkovitost, v Slovenj Gradcu pa: področje energetike in učinkovitosti virov, življenjski cikel. Sodelovanje obeh regij vodi tako k obojestranskemu prenosu znanja in je bistvena dodana vrednost projektu.  

 

Ciljne skupine projekta so tako:  

 • vsi dijaki, študenti in učitelji sodelujočih višje in visokošolskih institucij, ki bodo v okviru predavanj in vaj dobili nova znanja, uporabljali opremo, ki bo nadgrajena v okviru projekta, opravljali prakso tudi v MSP-jih v sosednji državi, se udeležili programov mobilnosti, skupnih poletnih programov …;
 • MSP-ja in njihovi zaposleni iz obmejnega področja Slovenija – Avstrija, ki bodo vključeni v projektne aktivnosti, seminarje, okrogle mize, … MSP-ja se bodo vključevala v projekt preko dijakov/študentov.  

 

Koristniki projekta pa so poleg ciljnih skupin tudi regionalne in nacionalne razvojne institucije.  

 

V okviru projekta bo vodilni partner HTL Wolfsberg zajel področja učinkovitosti proizvodnje in razvoja izdelkov in inovacije:

 • Materiali za izgradnjo in metodološko optimizacija delovnih mest;
 • Materiali z ergonomskih vidikov- delovna mesta in proizvodi;
 • Materiali za simulacije proizvodnih procesov/logističnih konceptov (vključno z vzdrževanjem);
 • Zbiranje novih izdelkov za morebitno analizo;
 • Metode in tehnike proizvodne učinkovitosti (Kaizen, Six Sigma, 5S, ..);
 • Metode in tehnike za razvoj izdelka/inovativnost (ohranjanje virov, ustvarjalne tehnike, sistemske inovacije, TRIZ, ...);
 • Varstvo okolja in ohranjanje virov pri proizvodnji in razvoju izdelkov.  

 

Partner FTPO pa bo zajel področje ocene življenjskega cikla, trajnostnega razvoja, virov- & energetske učinkovitosti:

 • Zbiranje materialov in surovin za poučevanje učinkov na lastnosti posameznih virov in energije;
 • Naprave za merjenje energetske učinkovitosti izdelkov, procesov;
 • Izboljšave v trajnosti plastike/z analizo življenjskega cikla (izboljšave trajnosti: manjša poraba energije in surovin za proizvodnjo, izogibanje nevarnim sestavinam in izpustom, uporaba obnovljivih virov in biorazgradljivost);
 • Metode in tehnike na področju virov/energetske učinkovitosti  (trajnostni razvoj, materialne in energetske bilance, LCAS, ...).  

Skupne naloge obeh partnerjev so še:

 • Raziskave, izbor in zbiranje kot tudi izgradnja lastnih simulacij in simulacijskih iger, zbiranje literature;
 • Nakup literature;
 • Razvoj dokumentacije za namene prestavitve laboratorijev: zloženka, CD, poster, internetna stran;
 • Učno gradivo za pedagoške namene (navodila za uporabo laboratorijev).    

 

Poleg izgradnje laboratorijev so nadaljnji cilji partnerjev še:

 • Čezmejni dnevi odprtih vrat;
 • Čezmejne delavnice-srečanja za študente (in učitelje);
 • Skupna in vzajemna uporaba "Factory Labs"  študentov, učiteljev in sodelovanje z regionalnimi podjetji na način, da podjetja dajejo študentom teme, ki jih le ti raziskujejo;
 • Raba laboratorijev za pouk, projektna in diplomska dela - v vseh izobraževalnih smereh ca. 100 dijakov/študentov na leto;
 • Raba laboratorijev za namene njihove predstavitve šolarjem (starosti 13-14 let) in usmerjanje k tehničnim poklicem;
 • Ozaveščanje skozi informativna srečanja ob obravnavi različnih vsebinskih področij.

 

Problemi in potrebe, ki jih projekt obravnava so:

 • Zelo nizka stopnja čezmejnih sinergij med podjetji in izobraževalnimi ustanovami v navedenih regijah;
 • Velika potreba po novem znanju, možnostih izobraževanja in usposabljanja dijakov/študentov in zaposlenih v MSP-jih v navedenih vsebinskih področjih;
 • Pogosta težava v izobraževalnih ustanovah, kot tudi malih in srednjih podjetij  je, da primanjkuje potrebnega strokovnega in praktičnega znanja, da je veliko metodoloških pristopov ki so znani le v teoriji. Pristop k tem temam, je zato pogosto povezan z "začetnimi težavami," saj za strukturno metodološki proces ni podane ustrezne podpore;
 • Pomanjkanje „Izkušenj in praktičnih primerov“ delovnih pristopov in metod so pogosto razlog za težavnejše reševanje vprašanj. Tako bi lahko uporabili sodobne učne metode in pedagoške pristope, tudi preko meja.

 

Projekt »Factory Labs« je financiran v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja, Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013.

 

Factory Labs: ekskurzija na Kocerod

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0308.JPG

DSCN0308

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0364.JPG

DSCN0364

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0363.JPG

DSCN0363

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0358.JPG

DSCN0358

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0357.JPG

DSCN0357

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0356.JPG

DSCN0356

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0355.JPG

DSCN0355

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0353.JPG

DSCN0353

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0350.JPG

DSCN0350

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0349.JPG

DSCN0349

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0346.JPG

DSCN0346

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0345.JPG

DSCN0345

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0343.JPG

DSCN0343

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0342.JPG

DSCN0342

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0340.JPG

DSCN0340

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0338.JPG

DSCN0338

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0337.JPG

DSCN0337

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0331.JPG

DSCN0331

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0330.JPG

DSCN0330

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0329.JPG

DSCN0329

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0328.JPG

DSCN0328

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0327.JPG

DSCN0327

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0326.JPG

DSCN0326

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0321.JPG

DSCN0321

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0317.JPG

DSCN0317

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0316.JPG

DSCN0316

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0314.JPG

DSCN0314

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0308_1.JPG

DSCN0308_1

 

Factory Labs: ogled dobrih praks - laboratory Chelab v Resani

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/2013-06-27 12_17_36.jpg

2013-06-27 12_17_36

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0394.JPG

DSCN0394

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0391.JPG

DSCN0391

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0390.JPG

DSCN0390

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN0374.JPG

DSCN0374

 

Izmenjave študentov na HTL Wolfsberg v okviru projekta Factory Labs

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/fl1.JPG

fl1

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/IMG_0513.JPG

IMG_0513

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/IMG_0438.JPG

IMG_0438

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/IMG_0412.JPG

IMG_0412

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/IMG_0410.JPG

IMG_0410

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/IMG_0343.JPG

IMG_0343

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/IMG_0341.JPG

IMG_0341

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/IMG_0334.JPG

IMG_0334

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/IMG_0323.JPG

IMG_0323

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/IMG_0142.JPG

IMG_0142

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/IMG_0133.JPG

IMG_0133

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/IMG_0120.JPG

IMG_0120

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/IMG_0118.JPG

IMG_0118

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/IMG_0111.JPG

IMG_0111

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/fl8.JPG

fl8

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/fl7.JPG

fl7

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/fl6.JPG

fl6

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/fl5.JPG

fl5

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/fl4.JPG

fl4

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/fl3.JPG

fl3

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/fl2.JPG

fl2