Karierni center

Karierni center FTPO je namenjen študentom in njihovemu povezovanju z gospodarstvom že v času študija. Študentom nudimo pomoč pri vzpostavljanju prvih stikov s predstavniki podjetij z upoštevanjem njihovih specifičnih kompetenc, želja in potreb.

Glavni sklopi aktivnosti Kariernega centra so:

 1.  Načrtovanje poklicne poti in izobraževanje za študente FTPO

 • svetovanje študentom glede priprave življenjepisa,
 • priprave na razgovor za delo,
 • možnosti pridobitve štipendije,         
 • pomoč pri vzpostavljanju stikov za opravljanje praktičnega usposabljanja v podjetjih,          
 • pomoč pri iskanju honorarnih zaposlitev študentov v podjetjih,         
 • svetovanje glede nadaljevanja študija oziroma vseživljenjskega učenja,          
 • pomoč pri organizaciji mednarodne mobilnosti in praktičnega usposabljanja v tujini.

 

 1. Povezovanje študentov in potencialnih delodajalcev           

 • informiranje študentov o aktualnih ponudbah s strani podjetij o zaposlitvah, štipendijah in drugih ponudbah,         
 • pomoč diplomantom FTPO (in študentom pred zaključkom študija) pri iskanju (prve) zaposlitve,         
 • povezovanje podjetij in študentov FTPO z namenom konkretnega reševanja problemov v podjetjih pri seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah,
 • iskanje gostujočih strokovnjakov iz prakse za sodelovanje pri izvajanju študija na FTPO. 

 

 1. Spremljanje poklicne poti diplomantov FTPO

 • anketiranje diplomantov FTPO po zaključku študija,          
 • anketiranje delodajalcev diplomantov FTPO po zaključku študija,         
 • koordinacija Alumni kluba FTPO.

 

V študijskem letu 2016/2017 smo s pomočjo sredstev pridobljenih na Javnem razpisu za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020 nadgradili aktivnosti Kariernega centra.

Cilj projekta Nadgradnja aktivnosti Kariernega centra FTPO

Cilj projekta je izboljšati in nadgraditi storitve Kariernega centra FTPO in s tem prispevati:

 • k večji prepoznavnosti panoge in profila naših diplomantov med delodajalci, potencialnimi študenti ter širšo javnostjo,
 • k večji motiviranosti študentov za načrtovanje karierne poti in pridobivanje dodatnih splošnih specifičnih kompetenc,
 • še uspešnejšemu prehodu naših diplomantov iz izobraževanja na trg dela,
 • zmanjšanju osipa oziroma povečanju prehodnosti študentov med letniki ter rednemu dokončanju študija ter
 • še tesnejšemu stiku z delodajalci.

Kontakt

Predstojnica Kariernega centra

Maja Mešl

Maja Mešl
T: +386 (0)2 620 47 62
M: +386 (0)51 315 970
E: maja.mesl@ftpo.eu

 

Aktivnosti 2016-2020

 • 3 delavnice za učinkovit vstop na trg dela
 • 7 predstavitev delodajalcev/poklicev in podjetniških priložnosti v panogi
 • 8 strokovnih ekskurzij v podjetja
 • 4 delavnice/seminarje za pridobivanje dodatnih splošnih in specifičnih kompetenc
 • 2 seminarja Uvod v raziskovalno delo
 • 4 seminarje na temo priprava seminarskih/siplomskih/magistrskih nalog
 • 4 Obnovitvene seminarje matematike
 • 2 Didaktična usposabljanja za visokošolske učitelje in sodelavce
 • 48 predstavitev področja z izvedbo laboratorijskih vaj za učence in dijake
 • 1 seminar za učitelje srednjih šol s področja kemije oziroma materialov na temo polimernih materialov in tehnologij
 • 1 predstavitev področja in fakultete za svetovalne delavce SŠ in OŠ