Erasmus+

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja in usposabljanja.

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in     stro​kovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

Fakulteta za tehnologijo polimerov sodeluje v programu Erasmus+ že od leta 2010 in je nosilka
Erasmus listine za terciarno izobraževanje (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE).

Interinstitucionalni sporazumi

Fakulteta za tehnologijo ima sklenjene bilateralne sporazume o izmenjavi študentov, visokošolskih učiteljev in drugih zaposlenih z naslednjimi institucijami: 

 1. Charles University in Prague, Faculty of Science, Praga, Češka
 2. Montanuniversität Leoben, Leoben, Avstrija
 3. Technische Universität Wien, Dunaj, Avstrija
 4. University of Split, Faculty of Chemistry and Technology, Hrvaška, Split
 5. University of Split, Faculty of Economics, Hrvaška, Split
 6. Yalova Üniversitesi, Faculty of Engineering, Yalova, Turčija
 7. RWTH Aachen University, Faculty of Georesources and Materials Engineering, Aachen, Nemčija
 8. PFH Private University of Applied Sciences, Göttingen, Nemčija
 9. Technische Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, Nemčija

Mobilnost študentov in mladih diplomantov

Študenti lahko odidete na visokošolsko institucijo, ki ima s Fakulteto za tehnologijo polimerov podpisan bilateralni sporazum, na študijsko izmenjavo ali pa odidete na usposabljanje v katerokoli evropsko podjetje oz. organizacijo. 

 • Mobilnost za namen študija na visokošolski instituciji lahko traja od 3 do 12 mesecev.
 • Mobilnost za namen prakse pa lahko traja od 2 do 12 mesecev (platforma za izmenjavo informacij o praksah: http://erasmusintern.org).

 

Program Erasmus+ vam omogoča, da lahko izvedete mobilnost tudi do 12 mesecev PO diplomi, le prijaviti se morate in biti izbrani za izmenjavo v času, ko še imate status.

 

JAVNI RAZPIS za študij in praktično usposabljanje študentov v tujini v študijskem letu 2017/2018

Prijava

Vzorci dokumentov: 

Študijski sporazum (vzorec 2016)
Študijski sporazum – navodila (2016)
Sporazum za prakso (vzorec 2016)
Sporazum za prakso – navodila (2016)
Sporazum o dotaciji – študenti (SI, 2016)
Študentska listina (SI – EN)

Mobilnost osebja

Program Erasmus+ podpira aktivnosti mobilnosti osebja, tako pedagoškega kot ne-pedagoškega.

 • Visokošolski učitelji lahko odidejo na izmenjavo z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini. Obvezni del mobilnosti osebja za namen poučevanja je izvedba najmanj 8 pedagoških ur na teden.
 • Strokovnemu osebju visokošolskih institucij pa je namenjena mobilnost z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri ustrezni organizaciji v tujini.

Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti.

 

Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnosti osebja za namen poučevanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v programskem obdobju 2017-2019

Osnovne informacije

Erasmus identifikacijska koda FTPO (ID code): SI MARIBOR09

Identifikacijska oznaka (PIC): 986247986

Erasmus Policy Statement

Dodatne informacije

Za vse informacije glede mobilnosti v okviru programa Erasmus+ se lahko obrnete na Erasmus+ koordinatorko Štefi Grah. 

Šrefi Grah

Štefi Grah

T: +386 620 47 64

E: erasmus@ftpo.eu