Akti in dokumenti

Pravilniki za pripravo pisnih izdelkov

Navodila za pripravo seminarske naloge

Predloga za pripravo seminarske naloge

 

Diplomski red Fakultete za tehnologijo polimerov

Pravilnik o diplomiranju na Fakulteti za tehnologijo polimerov                                                                                  

Priloge: 

Prijava diplomskega dela

Dispozicija diplomskega dela

Sklep o diplomskem delu

Navodila za pripravo diplomskega dela

Izjava mentorja o ustreznosti diplomskega dela

Izjava somentorja o ustreznosti diplomskega dela

Potrdilo o slovnični ustreznosti diplomskega dela

Kontrolni list tehnične presoje besedila na 1. stopnji

Poročilo mentorja o diplomskem delu

Poročilo somentorja o diplomskem delu

Sklep o imenovanju Komisije za zagovor diplomskega dela

Zapisnik o zagovoru diplomskega dela

Izjava o istovetnosti tiskane in elektronske verzije diplomskega dela in objavi osebnih podatkov diplomanta

Potrdilo o diplomiranju

Predloga za pripravo diplomskega dela

 

Pravilnik o magistriranju na Fakulteti za tehnologijo polimerov              

Priloge:                                                                                                          

Prijava teme magistrskega dela

Dispozicija magistrskega dela

Sklep o magistrskem delu

Navodila za pripravo magistrskega dela

Izjava mentorja o ustreznosti magistrskega dela

Izjava somentorja o ustreznosti magistrskega dela

Potrdilo o slovnični ustreznosti magistrskega dela

Kontrolni list tehnične presoje besedila na 2. stopnji

Potrdilo o presoji tehnične ustreznosti magistrskega dela

Poročilo mentorja o magistrskem delu

Poročilo somentorja o magistrskem delu

Sklep o imenovanju Komisije za zagovor magistrskega dela

Zapisnik o zagovoru magistrskega dela

Izjava o istovetnosti tiskane in elektronske verzije magistrskega dela in objavi osebnih podatkov magistra

Potrdilo o magistriranju              

Predloga za pripravo magistrskega dela                                                                                                                                                          

Programi dela in Poslovna poročila

 

Letni program dela za leto 2017

Letno poročilo za leto 2016

Letni program dela za leto 2016

Letni program dela za leto 2015

Letno poročilo za leto 2015

Letno poročilo za leto 2014                                                                                                             

Letno poročilo za leto 2013                                                             

Letno poročilo za leto 2012

Letno poročilo za leto 2011 

Letno poročilo za leto 2010

Poslovno poročilo za leto 2009

Poslovno poročilo za leto 2008