Raziskovalni projekti

Raziskovalni projekti

Tekoči projekti 

Projekt PolyRegion

Slika

Projekt PolyRegion (SI-AT projekt), pri katerem je šlo za razvoj Poliregije z združitvijo R&R in gospodarskih kapacitet s poudarkom na MSP-jih na področju polimernih tehnologij, s ciljem nadgradnje zaloge znanja, infrastrukture in konkurenčnosti. PolyRegion je bil skupni projekt petih partnerjev, poleg FTPO še Montanuniversität Leoben, TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije, Materials Cluster Styria GmbH in GIZ Grozd Plasttehnika. FTPO je bila v projektu PolyRegion vodilni partner. Ključni cilj projekta je bil spodbujati obstoječ velik potencial na področju polimerov in predelovalnih tehnologij v slovenskih (Koroška, Savinjska) in avstrijskih (Štajerska, Koroška) regijah ter z usmerjenimi ukrepi povezati obstoječe kompetence in infrastrukturo udeleženih znanstvenih in raziskovalnih institucij. V okviru omenjenega projekta se je izvajal R&R projekt z naslovom »New materials for injection moulding«. http://www.polyregion.org/home-sl/

Projekt PolyRegion ProAct

Slika

Projekt PolyRegion ProAct predstavlja razširitev aktivnosti projekta PolyRegion, pri čemer njegove aktivnosti temeljijo na rezultatih projekta PolyRegion. Projekt, ki se je končal v prvi polovici leta 2015, se je osredotočal na R&R aktivnosti in izobraževalne naloge ter je okrepil konkurenčnost in mednarodno prepoznavnost Poliregije. Pomembna naloga projekta je bila vzpostaviti in vzdrževati slovensko-avstrijsko čezmejno sodelovanje med podjetji in razvojno raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami. V letu 2015 se je do konca marca zaključilo pet raziskovalnih in razvojnih aktivnosti, ki so potekale v sodelovanju s podjetji, in sicer na tematiko: - Bioosnovanih in biorazgradljivih materialov za embalažo, - Bioosnovan in biorazgradljiv kompozit, - Iskanje vzroka za problem »prebijanja« izmetačev, - Termična analiza triboloških mešanic in - Rdeč »MasterBatch« s temperaturno obstojnostjo nad 300°C. http://www.polyregion.org/pro-act

 
 

Internacionalizacija Fakultete za tehnologijo polimerov

Slika

Internacionalizacija Fakultete za tehnologijo polimerov je operacija, katere namen je podpreti hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. S pridobljeno operacijo bo FTPO:

  • za obdobje pol leta zaposlila strokovnjaka iz tujine, ki bo sodeloval v pedagoškem in raziskovalnem procesu,
  • izvedla devet krajših gostovanj tujih strokovnjakov, pri izvedbi posameznih delov predmeta,
  • organizirala dve mednarodni delavnici s sodelujočimi tujimi strokovnjaki, ter
  • pripravila brošure v treh tujih jezikih.

Zaključeni projekti 

Projekt FactoryLabs

Slika

Projekt "Factory Labs", katerega cilj je vzpostavitev dveh »učno-izvedbenih« laboratorijev, je nastal s sodelovanjem dveh regionalno izobraževalnih ustanov na obmejnem območju Slovenije in Avstrije. Iz Spodnje Koroške (Avstrija) v projektu sodeluje Višja strokovna šola Wolfsberg (HTL), iz Koroške (Slovenija) pa Fakulteta za tehnologijo polimerov (FTPO) v Slovenj Gradcu. Trajnostno in dolgoročno sodelovanje med obema partnerjema je koristno iz različnih zornih kotov in ga podpirata oba partnerja. Izobraževalne vsebine obeh institucij se med seboj dopolnjujejo na mnogih področjih (HTL Wolfsberg: strojništvo, avtomatizacija inženiring, industrijski inženiring; FTPO: tehnologija polimerov, trajnostni razvoj).

Projekt HIP

Slika

FTPO je od leta 2009 partner v mednarodnem raziskovalnem projektu HIP - Development of low-cost, lightweight highly insulating polymers for refrigerated transport, heating and cooling installations, ki je financiran iz 7. okvirnega programa EU. Raziskovalci Fakultete za tehnologijo polimerov skupaj z raziskovalci iz Univerze v Durhamu UK razvijajo nov izolacijski material za transport (hladilniki), ogrevalne in hladilne sisteme

 
 

 

Projekt KNOW-MAN

Partnerji iz Koroške so se odločili, da želijo prenesti dobro prakso Ideas to Reality podjetja Wiwex GmbH, ki je podjetje študentske organizacije na School of Business and Economics na Humbolt Universität zu Berlin. Ideas to reality je študijski pristop za poglabljanje obstoječih znanj, vodenja in učenja na področju podjetništva. Osredotoča se na univerzitetne študente in je lahko razumljen, da sledi t. i. Schumpeterianovemu konceptu podjetništva. Za slednjega je značilno, da smatra, da podjetniški uspeh ne more biti skonstruiran kot načrt na risalni tabli, pač pa se razvije kot posledica součinkovanja posameznikove osebnosti, kreativnosti, izobrazbe, mreže socialnih stikov, izkušenj in priložnosti. Namen projekta KNOW-MAN: Network Management in Technology Parks je izboljšanje regionalnih inovacijskih in razvojnih politik za uporabo mrežnega pristopa pri upravljanju znanja. Cilj je ustvariti povezavo med javnimi (upravnimi) institucijami, raziskovalnimi ustanovami in inovativnimi malimi in srednjimi podjetji.

35 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English