Mednarodni projekti

Mednarodni projekti

Mednarodni projekti

Bilateralni sporazumi o izmenjavi študentov, visokošolskih učiteljev in drugih zaposlenih.

Projekt Poliregija

Slika

Fakulteta je v tem letu pridobila INTERREG (SI-AT) projekt z nazivom PolyRegion, pri katerem gre za razvoj POLIREGIJE z združitvijo R&R in gospodarskih kapacitet s poudarkom na MSP-jih na področju polimernih tehnologij, s ciljem nadgradnje zaloge znanja, infrastrukture ter konkurenčnosti. FTPO je vodilni partner projekta PolyRegion, s katerim so se na razpisu pridobila sredstva za tkanje in utrjevanje vezi med ljudmi z obeh strani slovensko-avstrijske meje. PolyRegion je skupni projekt petih partnerjev, poleg FTPO sodelujejo še Montanuniversität Leoben, TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije, Materials Cluster Styria GmbH in GIZ Grozd Plasttehnika. Izvedenih bo veliko aktivnosti, ki bodo imele dolgoročen naboj. Cilji povezave dveh visokošolskih ustanov in dveh grozdov ter razvojnega centra orodjarstva so jasni; izboljšanje sodelovanja med ključnimi deležniki na področju polimernih materialov, oblikovanje trajnega mednarodnega partnerstva, za izmenjavo znanj bo nastal spletni portal, organizirani bodo skupni posveti, raziskovalni projekti, poletna šola polimernih materialov, izmenjava profesorjev in študentov, tečaji nemškega in slovenskega jezika in tudi nadgradnja infrastrukture. Skupni cilj projekta je tudi povezovanje podjetij, ki se ukvarjajo s tehnologijo polimerov, skupna izraba resursov, skupna raba opreme, povezava raziskovalcev in zaposlenih, skratka čezmejna sinergija. FTPO je na tem projektu vodilni partner in skrbi za koordinacijo projekta, ki bo povezal več kot 150 podjetij z obeh strani meje (srednja in mala podjetja).

Projekt PolyRegion ProAct

Slika

Projekt PolyRegion - Pro.Act predstavlja razširitev aktivnosti projekta PolyRegion, pri čemer njegove aktivnosti temeljijo na rezultatih projekta PolyRegion. Nov projekt se osredotoča na R & R aktivnosti in izobraževalne naloge ter bo okrepil konkurenčnost in mednarodno prepoznavnost Poliregije. Pomembna naloga projekta je vzpostaviti in vzdrževati slovensko-avstrijsko čezmejno sodelovanje med podjetji in razvojno raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami.

 
 

Internacionalizacija Fakultete za tehnologijo polimerov

Slika

Internacionalizacija Fakultete za tehnologijo polimerov je operacija, katere namen je podpreti hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. S pridobljeno operacijo bo FTPO:

  • za obdobje pol leta zaposlila strokovnjaka iz tujine, ki bo sodeloval v pedagoškem in raziskovalnem procesu,
  • izvedla devet krajših gostovanj tujih strokovnjakov, pri izvedbi posameznih delov predmeta,
  • organizirala dve mednarodni delavnici s sodelujočimi tujimi strokovnjaki, ter
  • pripravila brošure v treh tujih jezikih.

Projekt FactoryLabs

Slika

Projekt "Factory Labs", katerega cilj je vzpostavitev dveh »učno-izvedbenih« laboratorijev, je nastal s sodelovanjem dveh regionalno izobraževalnih ustanov na obmejnem območju Slovenije in Avstrije. Iz Spodnje Koroške (Avstrija) v projektu sodeluje Višja strokovna šola Wolfsberg (HTL), iz Koroške (Slovenija) pa Fakulteta za tehnologijo polimerov (FTPO) v Slovenj Gradcu. Trajnostno in dolgoročno sodelovanje med obema partnerjema je koristno iz različnih zornih kotov in ga podpirata oba partnerja. Izobraževalne vsebine obeh institucij se med seboj dopolnjujejo na mnogih področjih (HTL Wolfsberg: strojništvo, avtomatizacija inženiring, industrijski inženiring; FTPO: tehnologija polimerov, trajnostni razvoj).

 
 

Projekt HIP

Slika

FTPO je od leta 2009 partner v mednarodnem raziskovalnem projektu HIP - Development of low-cost, lightweight highly insulating polymers for refrigerated transport, heating and cooling installations, ki je financiran iz 7. okvirnega programa EU. Raziskovalci Fakultete za tehnologijo polimerov skupaj z raziskovalci iz Univerze v Durhamu UK razvijajo nov izolacijski material za transport (hladilniki), ogrevalne in hladilne sisteme

Projekt KNOW-MAN

Partnerji iz Koroške so se odločili, da želijo prenesti dobro prakso Ideas to Reality podjetja Wiwex GmbH, ki je podjetje študentske organizacije na School of Business and Economics na Humbolt Universität zu Berlin. Ideas to reality je študijski pristop za poglabljanje obstoječih znanj, vodenja in učenja na področju podjetništva. Osredotoča se na univerzitetne študente in je lahko razumljen, da sledi t. i. Schumpeterianovemu konceptu podjetništva. Za slednjega je značilno, da smatra, da podjetniški uspeh ne more biti skonstruiran kot načrt na risalni tabli, pač pa se razvije kot posledica součinkovanja posameznikove osebnosti, kreativnosti, izobrazbe, mreže socialnih stikov, izkušenj in priložnosti. Namen projekta KNOW-MAN: Network Management in Technology Parks je izboljšanje regionalnih inovacijskih in razvojnih politik za uporabo mrežnega pristopa pri upravljanju znanja. Cilj je ustvariti povezavo med javnimi (upravnimi) institucijami, raziskovalnimi ustanovami in inovativnimi malimi in srednjimi podjetji.

 
 
35 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English